Redactie

 • Dr. V. Busato (hoofdredactie)
 • J. van Goor MA (bureauredactie/eindredactie)
 • Mw drs. G. Kindermans (redactie professie)

Telefonische informatie

Jeroen van Goor, eindredacteur
T (030) 820 15 38 (dinsdag, woensdag, donderdag)

Vittorio Busato, hoofdredacteur
T (030) 820 15 37 (dinsdag, woensdag, donderdag)

Redactieadres

Redactie De Psycholoog
Postbus 2085
3500 GB Utrecht
E-mail: redactie@psynip.nl

De redactieraad

De Redactieraad is verantwoordelijk voor de peer-reviewprocedure van ingediende artikelen en evalueert de gepubliceerde edities van De Psycholoog drie maal per jaar ter vergadering. Daarnaast verzorgt de raad de themaredactie voor themanummers en werft (wetenschappelijke) kopij binnen haar netwerk.
De raad bestaat uit zestien leden: wetenschappers, beroepsbeoefenaren en studentleden. Binnen de raad wordt een bewuste spreiding over werkvelden en universiteiten nagestreefd, alsook over ‘jong’ en ‘oud’ en de verschillende deeldisciplines.

Momenteel bestaat de raad uit de volgende leden:

 • dr. Giovanni Timmermans (voorzitter)
 • dr. Marcel Veenman
 • dr. Dennis Hernaus
 • prof. dr. Marrie Bekker
 • dr. Annelies Spek
 • prof. dr. Rolf Zwaan
 • prof. dr. Sabine Hunnius
 • prof. dr. Wilmar Schaufeli
 • dr. Wouter Schoonman
 • drs. Sonja Borgsteede
 • dr. Anneke Vinke
 • dr. Miriam de Graaff
 • Kimiko Bohle (student-lid)
 • dr. Eline van Baal
 • dr. Johan Lataster