Redactie

 • Dr. V. Busato (hoofdredactie)
 • Mw drs. G. Kindermans (redactie professie)
 • A. Bercht MSc (redactie)

Redactieadres

Redactie De Psycholoog
Arthur van Schendelstraat 650
3511 MJ Utrecht
E-mail: redactie@psynip.nl

De redactieraad

De Redactieraad is verantwoordelijk voor de peer-reviewprocedure van ingediende artikelen en evalueert de gepubliceerde edities van De Psycholoog drie maal per jaar ter vergadering. Daarnaast verzorgt de raad de themaredactie voor themanummers en werft (wetenschappelijke) kopij binnen haar netwerk.
De raad bestaat uit zestien leden: wetenschappers, beroepsbeoefenaren en studentleden. Binnen de raad wordt een bewuste spreiding over werkvelden en universiteiten nagestreefd, alsook over ‘jong’ en ‘oud’ en de verschillende deeldisciplines.

Momenteel bestaat de raad uit de volgende leden:

 • dr. Annelies Spek
 • dr. Anneke Vinke
 • dr. Miriam de Graaff (voorzitter)
 • dr. Eline van Baal
 • dr. Gijs Holleman
 • dr. Conny Quaedflieg
 • drs. Chiara Staal
 • dr. Marianne Simons
 • dr. Yvonne Buunk-Werkhoven (vicevoorzitter)