Tussen de alligators
Tussen de alligators

Ik wist heel lang niet wat ik wilde studeren. Psychologie vond ik erg interessant, maar op de middelbare school ben ik niet naar open dagen gegaan of zo. Pas na de officiële deadline voor de inschrijving viel het kwartje dat ik toch echt psychologie wilde studeren. Ik was bang dat ik te laat was maar gelukkig werd ik ingeloot in Tilburg.

Lees meer
Conversiestoornis? Of toch simulatie?
Conversiestoornis? Of toch simulatie?

Volgens rechtspsycholoog Harald Merckelbach zijn simulanten mensen die hun klachten veinzen of schromelijk overdrijven. Van patiënten met neurologisch onverklaarbare klachten zou één op de drie zijn symptomen overdrijven. Clinici zouden daar meer alert op moeten zijn. Hij stelt voor deze simulanten te ‘ontmaskeren’ met behulp van symptoomvaliditeitstests. Deze uitspraken waren voor neuroloog Rien Vermeulen aanleiding na te gaan wat daarover bekend is. Hij begint met een samenvatting van de huidige kennis over deze symptomen. Merckelbach dient hem van repliek.

Lees meer
Leukemie en trauma
Leukemie en trauma

Het werkveld van psycholoogonderzoeker Peter van der Velden is stress en trauma. Zijn kind kreeg leukemie. De eerste zeven jaar na de diagnose keek Van der Velden vanuit een deels persoonlijk perspectief naar zijn werkveld, en met name naar trauma-definities, stress-symptomen, coping en steun. ‘PTSS is een construct en geen objectieve realiteit.’

Lees meer