Aseksualiteit: een kennismaking
Aseksualiteit: een kennismaking

In de westerse cultuur wordt meestal aangenomen dat mensen seksuele wezens zijn. Aseksualiteit roept dan ook vragen op: Bestaat dat wel? En zo ja, wat is het precies? Hoe ontwikkelt aseksualiteit zich? Kun je gelukkig zijn als aseksueel persoon? Vanuit het gezichtspunt dat aseksualiteit niet per se een probleem hoeft te zijn voor degene die het betreft, noch a priori gezien moet worden als een psychiatrische stoornis, geven Luk Gijs, Ellen Vanhoudenhove en Paul Enzlin een kort overzicht van het wetenschappelijke psychologische denken over aseksualiteit.

Lees meer
Victimisatie en mentale gezondheid van lhbt-jongeren
Victimisatie en mentale gezondheid van lhbt-jongeren

Deze rubriek belicht onder zoek waaraan de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een Veni-, Vidi- of Vici-beurs heeft toegekend. In dit artikel: Laura Baams, onderzoeker bij Gedrags- en Maatschappijwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Baams kreeg in 2018 een Veni-beurs voor haar onderzoek naar de mentale gezondheid van lhbt-jongeren.

Lees meer
De schaduw van de walgingsreflex
De schaduw van de walgingsreflex

Kinderporno wordt zowel door pedofielen als door niet-pedofielen bekeken. Het is volgens seksuoloog en cultuurfilosoof Erik van Beek geen geheim dat de War on Child Porn niet makkelijk te winnen is. Dat is voor een belangrijk deel te wijten aan de afwezigheid van legale alternatieven voor pedofielen die hun seksuele impulsen en fantasieën willen reguleren. ‘Onderzoek naar het effect van alternatief stimulusmateriaal als virtuele (digitale/ getekende) kinderporno op de lustbeleving en opwindingsregulatie van pedofielen en pedofiele/niet-pedofiele kindermisbruikers zou wenselijk zijn om ongefundeerde aannames van voor- en tegenstanders hieromtrent te ontzenuwen.’

Lees meer
Adv.
Altrecht week 21 t/m 23 – Homepage