Lees verder
Verslaving is een serieus maatschappelijk probleem welke onvoldoende onderkend wordt. Dit leidt tot onderdiagnostiek en onderbehandeling. Slechts 1 op de 10 patiënten met verslavingsproblematiek komt daadwerkelijk in beeld bij de verslavingszorg. Uw rol als hulpverlener is cruciaal als het gaat om het signaleren en bespreekbaar maken van een verslaving. Het beter herkennen en bespreekbaar maken van verslaving is van groot belang om tot behandeling te komen en zo herstel van de verslaving te bewerkstelligen.

Maar hoe stelt u vermoedens van een verslaving vast en hoe maakt u dit bespreekbaar? Hoe motiveert u iemand voor vervolgbehandeling en wat kunt u als zelf al doen voor deze persoon? Wanneer is de basis-ggz een optie en wanneer is een doorverwijzing naar specialistische verslavingszorg of verslavingspsychiatrie de beste weg om te bewandelen?

Weet hoe u hulp kunt bieden aan een cliënt/patiënt met verslavingsproblematiek!

De dag wordt geleid door dagvoorzitter dr. Jaap van der Stel. Zeer ervaren professionals spreken o.a. over de volgende onderwerpen:

  • Ontwikkelingen in de afgelopen 15 jaar; professionalisering en verbreding van het begrip van herstel
  • Signaleren & effectieve psychologische behandeling voor verslaving – met o.a. de rol van POH-GGZ
  • Welke gesprekstechnieken kunt u inzetten om vermoedens te bespreken?
  • Trends op het gebied van verslaving
  • Belang van integrale benadering van verslaving en comorbide psychiatrische stoornissen
  • Ervaringsverhaal over maatschappelijk en persoonlijk herstel

In de middag kunt u kiezen uit één van de verdiepingssessies over verslaving; bij 55-plussersbij de jeugd of in de GGZ.

Accreditatie voor Psychologen is toegekend (6 punten).