Lees verder

Hoe kan het dat een 15-jarige jongen liefdevol voor z’n zieke oma zorgt, terwijl hij ook met bruut geweld een oud vrouwtje op straat van haar tas berooft? Gaat het hier om een lieve jongen die één keer een misstap heeft begaan of hebben we te maken met een gewetenloze crimineel in de dop? Behandelaren en diagnostici in de (forensische) jeugd GGz, Pro Justitia rapporteurs en medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming, allemaal zoeken ze naar aanknopingspunten om het normoverschrijdende gedrag van hun cliënten te begrijpen: hoe zien deze jongeren zichzelf en anderen en hebben ze eigenlijk wel een geweten?

Meer informatie

Symposium: De mythe van de gewetenloze jongere ontrafeld.

Morele ontwikkeling de jeugddelinquentie

Voorzitter

Prof. dr. Frans Schalkwijk

Sprekers

Dr. Jan Dirk de Jong
Mr. dr. Laura van Oploo
Prof. dr. Geert-Jan Stams
Julia Tiemersma
Dr. Minet de Wied

Datum

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 19 november 2021 in de Rode Hoed te Amsterdam én online.
Schikt deze datum u niet? Circa twee maanden na de datum van het symposium kunt u de opgenomen versie bekijken. Gaat u voor meer informatie naar de inschrijfpagina.

Voor wie?

Deze nascholing is bedoeld voor alle professionals met een BIG-registratie en degenen die hiervoor in opleiding zijn of studeren, advocaten, juristen en forensisch rapporteurs. Andere geïnteresseerde professionals zijn ook van harte welkom.

Inschrijven

Het inschrijfgeld bedraagt € 320,-. A(N)IOSsen, PIOG’s en voltijdstudenten betalen € 195,-.
Bij inschrijving en betaling vóór 30 augustus betaalt u € 295,-.

Inschrijfpagina