Lees verder

Als zorgprofessional is de zorg voor de gerontopsychiatrische bewoner niet eenvoudig. Het aantal cliënten met een psychiatrische aandoening in thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen neemt toe. Het gedrag van deze cliënten leidt regelmatig tot irritatie, stress en onzekerheid. Niet alleen bij u als zorgverlener, maar ook bij de cliënt en zijn omgeving. Hoe creëert u een prettige werk- en leefomgeving voor uzelf en deze buitengewoon boeiende, maar zeer complexe doelgroep?

Krijg meer inzicht in psychiatrische problematiek en effectieve zorgverlening bij ouderen!

Onder meer de volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Welke psychiatrische problematiek komt voor bij ouderen? Wat is nieuw?
 • Depressie bij ouderen – symptomen, oorzaken, frequentie en behandelingsvormen
 • Omgaan met gerontopsychiatrisch gedrag – inzicht in factoren voor het ontstaan van probleemgedrag
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Praktische handvatten voor het voorkomen en oplossen van probleemgedrag
 • Integrale aanpak – samenwerking

In de middag kunt u kiezen uit één van de verdiepingssessies over:

A – Onbegrepen gedrag bij dementie

B – Psychiatrische zorg(en) binnen het verpleeghuis, woonzorgcentrum en thuiszorg

Voor diverse beroepsgroepen is accreditatie aangevraagd!

Voor wie

Deze studiedag is bedoeld voor:

 • Specialisten ouderengeneeskunde
 • Verpleegkundigen en verzorgenden
 • Verpleegkundig specialisten
 • Psychologen
 • Maatschappelijk werkers
 • Huisartsen

En overige geïnteresseerden

Accreditatie

Voor deze studiedag is accreditatie aangevraagd voor: 

 • Verpleegkundigen en verzorgenden – Kwaliteitsregister V&V (6pnt toegekend)
 • Verpleegkundig specialisten – RSV (6pnt toegekend)
 • Specialisten ouderengeneeskunde – ABAN/Verenso ABC1 (6pnt toegekend)
 • Huisartsen – ABAN ABC1 (6pnt toekgend)
 • Praktijkondersteuners – LV POH-GGZ (6pnt toegekend)
 • Maatschappelijk werkers en sociaal agogen – Registerplein (6pnt toegekend)
 • Vaktherapeuten (SRVB) (in aanvraag)

Heeft u een suggestie voor accreditatie? Mail dan uw verzoek a.vandelft@medilex.nl en wij nemen uw verzoek in overweging.

 

Er is voor dit congres ook een speciale editie in Noord-Nederland!