Lees verder

Psychotherapie in groepsverband is niet meer weg te denken uit de GGz en de ontwikkelingen op dit gebied volgen elkaar in rap tempo op. Het onderzoek naar groepen staat echter minder in de belangstelling terwijl kennis hiervan essentieel is om “een groep te doen”, zowel voor de gespecialiseerde therapeut als voor de GGz-professional die deze specifieke opleiding niet heeft afgerond.

Daarom wordt tijdens dit symposium het accent gelegd op lopend of recent voltooid onderzoek naar groepen en groepsprocessen. Dat alles met voortdurend de praktijk voor ogen zoals die o.a. beschreven wordt in de door de NVGP uitgegeven praktijkrichtlijnen voor groepsbehandeling.

Tijdens de 2e Summerschool Groepspsychotherapie komen onder voorzitterschap van Piet Verhagen zeven experts aan het woord om wetenschappelijke bevindingen en praktijk met elkaar verbinden: Wat wordt anno 2020 gevraagd – of verwacht – van de persoonlijke vaardigheden van de therapeut? Wat zijn de valkuilen bij de groepsbehandeling van angstklachten? Hoe verloopt de dynamiek van groepen, zowel bij professionals in teams als in de therapieruimte?

Voor GGz-professionals biedt deze summerschool dé kans om kennis over- en vaardigheden voor groepsbehandelingen te verruimen.

Wij hopen dan ook u op dinsdag 7 juli in Maarssen te ontmoeten.

Doelgroep

Deze nascholing is bedoeld voor psychiaters, psychologen, (groeps)psychotherapeuten, spv’n en degenen die in opleiding zijn of studeren voor deze disciplines. Andere geïnteresseerde professionals zijn ook van harte welkom.

Accreditatie

Voor dit symposium wordt accreditatie aangevraagd voor

  • Psychiaters bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP);
  • Klinisch (neuro)psychologen bij het Accreditatiebureau FGzPt;
  • Eerstelijnspsychologen bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP);
  • Psychotherapeuten bij de Nederlandse Vereniging Psychotherapie (NVP);
  • Groepspsychotherapeuten bij de Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie (NVGP). 

Datum en tijd

dinsdag 7 juli 2020 (09:00– 16:30 uur)

Meer informatie en aanmelden