Lees verder
Van parentificatie is sprake als een kind de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het welbevinden van een ouder. In de behandelpraktijk ontmoeten we regelmatig volwassen patiënten die ooit zo’n bijzondere relatie met hun ouder(s) hadden. Bijzonder, vanwege hun gevoel als het ware ‘de ouder van hun ouder’ te zijn geweest. Maar in het latere leven blijkt dat deze kleuring uit de kindertijd een palet aan psychische problemen als gevolg kan hebben: bij volwassen patiënten waar het in de jeugdjaren heeft gespeeld, bij volwassenen wier kinderen het nu ‘overkomt’ en bij kinderen en jongeren die er in het heden mee te maken hebben.

Toch blijft herkenning ervan in de praktijk vaak lastig, terwijl deze vroege systeemdynamiek en de verinnerlijking daarvan vaak meespeelt bij ernstige zelfwaarderingsproblematiek, bij relatieproblemen of in waakzaam narcisme.

Tijdens dit symposium wordt onder voorzitterschap van Frans Schalkwijk door de prominente sprekers geschetst hoe parentificatie kan worden herkend en hoe anno nu de behandeling eruitziet: wanneer je met gerichte interventies de dynamiek van parentificatie vol in focus neemt, maar ook wanneer je er beter ‘af kunt blijven’.

Doelgroep

Deze nascholing is bedoeld voor psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, orthopedagogen, spv’n en degenen die in opleiding zijn of studeren voor deze disciplines. Andere geïnteresseerde professionals zijn ook van harte welkom.

Voor dit symposium is accreditatie toegekend voor:

 • Psychiaters door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) met 5 punten;
 • Psychotherapeuten door de Nederlandse Vereniging Psychotherapie (NVP) met 5 punten;
 • Klinisch (neuro)psychologen door het Accreditatiebureau FGzPt met 5 punten;
 • Eerstelijnspsychologen bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) met 6 punten;
 • Jeugd- en gezinsprofessionals bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) met 5 punten;
 • Kinder- en Jeugdpsychologen NIP / NVO orthopedagogen generalist door het gelijknamige register van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) met 5 punten;
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundigen door het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&V) met 5 punten;
 • Relatie- en gezinstherapeuten bij de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) met 5 punten;
 • POH-GGz bij de landelijke vereniging POH-GGz met 5 punten;
 • Jeugdartsen bij het Accreditatie Bureau Sociale Geneeskunde (ABSG) met 5 punten;
 • Vaktherapeuten bij het Register Vaktherapie met 5 punten.

Plaats

Rode Hoed, Amsterdam

Datum en tijd

vrijdag 29 november 2019 (09:45 – 16:30 uur)

Meer informatie en aanmelden