Lees verder

Religie en spiritualiteit spelen in het leven van alledag een steeds prominentere rol. Terwijl de GGz gedurende lange tijd weinig aandacht heeft gehad voor deze thema’s, is er nu een kentering gaande. De erkenning van ‘zingeving’ wint handoverhand terrein. Het is een kracht die de behandelaar behulpzaam kan zijn maar ook stevig in de weg kan staan, ongeacht de levensbeschouwelijke invulling.

Voor begrip van psychische stoornissen horen religie en spiritualiteit dan ook deel uit te maken van de ‘mainstream’ van het vak. Omdat de patiënt zijn persoonlijke overtuigingen en bestaansoriëntatie op dit gebied meebrengt naar de spreekkamer. Iets wat natuurlijk ook geldt voor de therapeut zelf.

Het doel van dit symposium is om religie, spiritualiteit en klinische praktijk te verbinden. De thematiek van de presentaties is dan ook multidisciplinair: filosofie, theologie, onderzoek, en transculturele aspecten, ze krijgen de plaats waar ze recht op hebben. Wat de sprekers laten zien is dat er op wetenschappelijk en klinisch niveau gewerkt wordt aan verdieping van kennis en aan professionaliteit. Beide zijn zoals altijd onmisbaar voor de geestelijke gezondheidszorg.

Al met al wordt het een belangrijk symposium waar tijdens alle presentaties uiteindelijk het belang voor de patiënt voorop staat.

Wij hopen dan ook u op donderdag 27 augustus a.s. in Utrecht of online te ontmoeten.

Doelgroep

Deze nascholing is bedoeld voor psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, spv’n en degenen die in opleiding zijn of studeren voor deze disciplines. Andere geïnteresseerde professionals zijn ook van harte welkom.

Accreditatie

Voor dit symposium is accreditatie toegekend voor

 • Psychiaters bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) met 6 punten
  • Online: Module I, II, III, IV en IV: ieder 1 punt;
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundigen bij het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&V) met 6 punten
  • Online: Module I: 2 punten; Module II, III, IV en V: ieder 1 punt;
 • GGZ verpleegkundigen bij het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&V) met 6 punten
  • Online: Module I: 2 punten; Module II, III, IV en V: ieder 1 punt;
 • Psychotherapeuten bij de Nederlandse Vereniging Psychotherapie (NVP) met 5.5 punten
  • Online: Module I: 1 punt; Module II 0,5 punten; Module III, IV en V ieder 1 punt.

Voor dit symposium is accreditatie in behandeling voor

 • Klinisch (neuro)psychologen bij het Accreditatiebureau FGzPt;
 • Eerstelijnspsychologen bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP);
 • Specialisten ouderengeneeskunde bij het Accreditatiebureau Cluster 1 (ABC1);
 • Psychotherapeuten bij de Vereniging voor Persoongerichte Experiëntiële Psychotherapie (VPeP).

Tevens is accreditatie in behandeling voor de afzonderlijke presentaties, zodat u ook losse programmaonderdelen van dit symposium kunt volgen.

Plaats

Jaarbeurs te Utrecht én online

Datum en tijd

donderdag 27 augustus 2020 (09:30 – 17:00 uur)

Coronamaatregelen

Bijeenkomsten vinden weer doorgang. Wel moet voldoende afstand tot elkaar gehouden worden. Hoe gaat Lemion hiermee om?

O.a. door

 • een plattegrond te hanteren waarbij 1,5 meter afstand wordt bewaard in alle ruimtes
 • alle deelnemers, docenten en personeel te vragen zich aan de RIVM-richtlijnen te houden.

Dit betekent wel dat het aantal deelnemers beperkt is.

U kunt daarom

 • nu al inschrijven voor bijeenkomsten om zo verzekerd te zijn van deelname. Betaling van het inschrijfgeld wordt echter pas 4 weken voor de bijeenkomst aan u gevraagd.
 • ook de programma’s vanachter uw computerscherm volgen. Deze worden namelijk, tegen een gereduceerd tarief, ook online aangeboden. U kunt kiezen één of meerdere losse presentaties bij te wonen of het gehele symposium. Hierbij wordt de mogelijkheid geboden om per presentatie te bepalen deze live of in opgenomen versie te volgen.

Meer informatie en aanmelden