Log in
Marc Noom, lector Hogeschool van Amsterdam, gespecialiseerd in het voorkomen van ernstig probleemgedrag bij jongeren.
Geertje Kindermans

Ik kom uit een relatief groot gezin met vijf kinderen, ik ben de vierde. Mijn ouders kwamen allebei uit grote boerengezinnen waar hard gewerkt werd en niet zoveel aandacht was voor de kinderen. Dat hebben mijn ouders zelf overgenomen, ook zij werkten hard in hun slagerij en hadden niet zoveel tijd voor ons. Als kind was ik mij er al bewust van dat ik die aandacht miste. Daarbij was ik een teruggetrokken, observerend kind en probeerde altijd uit te pluizen waarom mensen deden wat ze deden, hoe ze het bedoelden en hoe ze op elkaar reageerden.

Ik ben opgegroeid op de Albert Cuypmarkt. Na afloop van de markt liepen zwervers er rond op zoek naar eetbare groenten- en fruitresten. Zelf liep ik tussen de speelgoed- en snoepkramen op zoek naar achtergelaten speelgoed of snoep. Dropjes pakte ik van de grond, veegde ik af en stak