Lees verder
De afgelopen maanden zijn de besturen en ledenraden het eens geworden over de identiteit van de nieuwe vereniging. Nu zijn de leden aan zet. Hoe willen zij de nieuwe vereniging vormgeven? Wanneer is de fusie wat hen betreft geslaagd? De komende tijd spreken we leden van de gefuseerde vereniging en zijn we benieuwd hoe zij tegen de fusie aankijken. Deze maand: Vera Naber, voorzitter sectie Jeugd en vertegenwoordiger van beroepsverenigingen in de stuurgroep Voor Jeugd en Gezin. Dit laatste doet ze samen met een psychiater Arne Popma.
Nederlands Instituut van Psychologen

Kun je wat over jezelf vertellen, Vera?

‘Ik ben voorzitter van de sectie Jeugd binnen het NIP. Daarnaast ben ik betrokken bij Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd en netwerkregisseur van het programma ‘Met Andere Ogen’, waarbij we lokale samenwerkingen tussen bijvoorbeeld scholen en gemeenten willen bevorderen.’

Wat betekent een beroepsvereniging voor jou?

‘Je beroep is je professionele startpunt. Een beroepsvereniging is er om te zorgen dat de kwaliteit van dat beroep goed aansluit bij waar er in de maatschappij behoefte aan is. Die beschermt dat. In mijn werk kan ik daarvan profi teren en als actief lid maak ik me daar hard voor.’

Wat hoop je dat de fusie voor jou en andere leden kan betekenen?

‘Dat we een duidelijkere en herkenbaardere verenigingen worden, voor álle psychologen. Dat wij echt uitstralen dat we dé beroepsvereniging voor psychologen willen zijn, en dat iedere ‘soort’ psycholoog zich bij het NIP thuis voelt. Dat moeten leden ook voelen: hier hoor ik, hier wordt er voor mij als psycholoog gezorgd.’

Zijn er nog zaken die je spannend vindt?

‘Ik ben erg blij met de extra expertise die er vanuit oud-NVGzPleden bijkomt. Maar het blijft ook belangrijk alle soorten psychologen in het jeugddomein te blijven betrekken en de kwaliteit van de zorg daar te blijven borgen, de focus moet zo breed blijven als nodig. In het jeugddomein werken niet enkel BIG-geregistreerde psychologen, maar juist ook psychologen met een master- of postmaster SKJ-registratie (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd). Psychologen hebben bijvoorbeeld de postmasteropleiding tot Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP (K&J-psycholoog NIP) gedaan. Daarnaast werken er psychologen in het onderwijs, bij de jeugdbescherming in wijkteams en er werken ook orthopedagogen. Ik vind het belangrijk om al die psychologen en hun expertise goed te borgen in bijvoorbeeld de nieuwe beroepenstructuur en hun belangen breed en in samenhang te behartigen. Ik weet dat psychologen in de jeugd sector zich daar wel zorgen over maken. ’

Wanneer is de fusie geslaagd wat jou betreft?

‘Als we als vereniging normen stellen aan wat we een goed niveau van vakbekwaamheid vinden, we die omarmen en dat als een krachtig geluid naar buiten brengen. Nu we gefuseerd zijn, bevinden leden zich over een breder veld en dat maakt ons krachtiger. De fusie is verder geslaagd als we die normen allemaal goed begrijpen, zowel de beleidsmakers, als degenen die zorg krijgen. In de psychiatrie en ggz vinden we het heel normaal dat gedragswetenschappers de juiste registraties hebben, terwijl in het speciaal onderwijs of op bepaalde plekken in de gemeentelijke zorgtoewijzing dat vaak niet nodig is. Het zijn toch dezelfde kinderen met wie ze werken en er worden impactvolle beslissingen genomen. Ik hoop dat we die boodschap, nu de groep groter is geworden, krachtiger te kunnen uitdragen.’