Lees verder
De afgelopen maanden zijn de besturen en ledenraden het eens geworden over de identiteit van de nieuwe vereniging. Nu zijn de leden aan zet. Hoe willen zij de nieuwe vereniging vormgeven? Wanneer is de fusie wat hen betreft geslaagd? We spraken de afgelopen tijd leden van de gefuseerde vereniging en zijn benieuwd hoe zij tegen de fusie aankijken. In deze laatste editie: Femke Steendam, trainer en coach en bestuurslid van de sectie Arbeid & Organisatie (A&O).
Nederlands Instituut van Psychologen

Femke, kun je iets over jezelf en je werk vertellen?

‘Ik werk als trainer en coach bij twee bedrijven: Odyssee en SBI Formaat. Bij die laatste help ik ondernemingsraden en bij Odyssee begeleid ik young professionals. Vooral de afwisseling van die twee banen vind ik erg leuk. Daarnaast zet ik mij via het bestuur van de sectie A&O graag in voor de A&Opsychologie. We zijn nu bijvoorbeeld bezig met het opzetten van een onderzoek naar verschillen tussen generaties op de werkvloer, of die er zijn en of daar wetenschappelijk onderzoek naar gedaan is.’

Wat betekent een beroepsvereniging voor jou?

‘Als bestuurslid van SPS-NIP zag ik al dat de vereniging de belangen behartigd van alle psychologen, en hun kennis hooghoudt. Wat voor mij nu een meerwaarde is, is het sparren met psychologen uit hetzelfde werkveld, en dat je aan allerlei activiteiten mee kunt doen van hoge kwaliteit die inspireren en je weer op scherp zetten.’

Wanneer is de fusie geslaagd?

‘Door de fusie nemen we toe in volume en daardoor kunnen we sterker worden. Ik hoop dat we nog meer kunnen lobbyen voor psychologen. En dat we daardoor meer worden gezien als een logische gesprekspartner voor bijvoorbeeld de overheid. Maar ook voor media. Dat we zo zichtbaar worden dat ze niet meer om ons heen kunnen. Ik zou willen dat er meer psychologen aanschuiven bij talkshows, bijvoorbeeld na het nieuws over Matthijs van Nieuwkerk, of als het om andere misstanden gaat. En zijn genoeg hoogleraren die bijvoorbeeld veel over macht weten.’

Zijn er nog zaken rond de fusie die je spannend vindt?

‘Er komen meer gz-psychologen bij, dus ik hoop dat er nog genoeg aandacht naar de A&O-psychologen zal gaan. We waren daarmee namelijk al zo goed op weg. Dat we weleens door de Sociaal-Economische Raad (SER) gevraagd worden om advies, is volgens mij een groot compliment, het zou zonde zijn als dat straks niet meer gebeurt.’