Log in
Via Hyves las ik jaren geleden dat mijn ex-partner was overleden. Hij was al begraven. Het waren slechts twee korte zinnetjes. Elders op internet vond ik een berichtje waaruit bleek dat het om zelfdoding ging. Daar was ik al bang voor, het had een enorme impact op mij. Jaren eerder wilde ik mijn relatie met hem verbreken, maar hij dreigde een eind aan zijn leven te maken en daarom ben ik nog twee jaar bij hem gebleven. Uiteindelijk ben ik toch vertrokken. Hij leed aan  PTSS en slaagde er niet in zijn leven weer op te pakken. Ik heb zelf ook ooit suïcide overwogen, maar ik kon iemand in vertrouwen nemen en kwam er weer bovenop.
Geertje Kindermans

Toen ik het bericht op Hyves las, stond ik op het punt de studie psychologie aan de Open Universiteit te beginnen. Door zijn dood wist ik dat ik iets met suïcidepreventie wilde gaan doen, maar dat voornemen was vaag.

­Focus

Lang bleef mijn belangstelling sluimeren, af en toe flakkerde het op om dan weer te doven. Ik heb veel contact gehad met 113, heb ook een paar trainingen bij hen gedaan, ik vond het heel goeie trainingen. Toen leerde ik Antwan Wiersma kennen. Hij is vormgever en webbouwer en is zelf ook nabestaande. Zijn vrouw stapte uit het leven. We zijn beiden teleurgesteld in de zorg en daar wilden we iets opbouwends mee doen. Toen pas viel alles op zijn plaats en kreeg mijn belangstelling voor het onderwerp focus. Zo is Stichting Aurora ontstaan, een kenniscentrum ter verbetering van zelfdodingspreventie in Nederland. Doel van Aurora is kort gezegd: signaleren hoe het op verschillende gebieden van suïcidepreventie beter kan. En dat…