Log in
Levenseinde-consulenten bij De Einder worden geacht een dossier bij te houden over het proces dat zich met hun cliënten voltrekt. In dit stuk de laatste bladzijden van het dossier van Rina (een gefingeerde naam vanwege de privacy), opgetekend door Wouter Schoonman. Schoonman was van 2010 tot 2016 ledenondersteuner bij de NVVE op vrijwillige basis. Daarna stapte hij over naar De Einder als zelfstandig levenseinde-consulent. De belangrijkste reden van zijn overstap is de nadruk op zelfdeterminatie van mensen over hun eigen levenseinde. ‘Je beslist nu eenmaal niet over je eigen levensbegin; maar waarom zou je anderen moeten laten beslissen over je eigen levenseinde. Een humane dood in eigen regie. Met zo min mogelijk schade voor anderen!’
Wouter Schoonman

Een dorp in Zuid- Nederland. Volgens afspraak om 10.00 uur bij Rina. Ze heeft koffie voor me gemaakt. Alles ligt klaar: enveloppen voor de huisarts, haar zus & vriendinnen, de officier. Daarin drie wilsverklaringen van de NVVE (Euthanasie, Behandelverbod, Voltooid leven), een vrijwaringsverklaring (De Einder), een afscheidsbrief, een pagina uit het ePPH met daarin het emailadres in China. Verder staat de PB, de brievenweger, de vla en de zoetstof klaar. We lopen alles nog een keer na: wanneer voor het laatst gegeten (gisteravond), hoe voel je je, weet je het nog steeds zeker of heb je twijfels? Als immer geen spoor van twijfel. Het gaat vanochtend gebeuren. Daarna (nogmaals) wederzijds de genegenheid benoemd (zij noemt het een ‘klik’) en laten merken. Gezegd dat het me niet gemakkelijk afgaat, maar dat ik haar wens respecteer en ondersteun. Ik krijg nog een speciaal dankschilderijtje door haar zelf geschilderd (ondanks haar nauwelijks werkende dominante hand). Op de achterkant staat ‘Seinpost’ – een klein geheimpje tussen