Log in
Verschillende personen kruisen het pad van de psycholoog. In het dagelijks werk is het van groot belang te weten in welke relatie deze betrokkenen tot de psycholoog staan en welke richtlijnen voor de verhoudingen daarmee gepaard gaan. Essentieel daarbij is inzicht in de betekenis en toepassing van de begrippen uit de NIP Beroepscode.
Kees Jan van der Boom, Henk Geertsma

Artikel 1 van de Beroepscode voor psychologen 2015 omschrijft begrippen als de cliënt, de opdrachtgever en de verwijzer. Het is geen sinecure om in concrete werksituaties artikel 1 toe te passen en de consequenties daarvan te overzien – zo blijkt wel uit de vele beroepsethische overtredingen die ontstaan uit verwarring over de rollen die betrokkenen bij het handelen van de psycholoog innemen. Denk bijvoorbeeld aan het ten onrechte beschouwen van een verwijzend medisch specialist als externe opdrachtgever, of een manager die het personeel aan een assessment wil onderwerpen als cliënt.

Een enkele individuele behandeling in de vrijgevestigde praktijk daargelaten komt het zelden voor dat professionele relaties van de psycholoog slechts de cliënt en niemand anders dan de cliënt betreffen. Dit onderstreept het belang van zorgvuldige reflectie in situaties met meerdere betrokkenen. De preambule van de code benadrukt dit dan ook. In dit artikel bespreken we, aan de hand van een reeks veel voorkomende situaties, relevante aandachtspunten voor