Log in
Ouderen blijven steeds langer thuis wonen, terwijl psychologen die gespecialiseerd zijn in ouderen, in dienst zijn van verpleegtehuizen. Ze worden daarom vaak niet ingezet voor deze groeiende groep. Toch is dat wel mogelijk. ZorgSpectrum bijvoorbeeld stuurt psychologen – en andere zorgverleners – naar de mensen thuis. Hoe ze dat doen en hoe de hulpverlening is ingericht, vertellen ze en wordt getoond in deze reportage. ‘Wat ik aan de psycholoog heb? Alles!’
Geertje Kindermans

Mevrouw Willems zit tegenover gz-psycholoog in opleiding Sabine Semel van ZorgSpectrum, op de locatie Vianen. Meneer Willems zit naast haar en straalt engelengeduld uit. Het echtpaar wil De Psycholoog hun verhaal vertellen om te laten zien op welke manier ze ondersteund worden door de psycholoog van ZorgSpectrum. Deze instelling heeft op verschillende locaties woonzorgen behandelcentra. ZorgSpectrum biedt zorg aan haar eigen bewoners, maar ook aan thuiswonende ouderen met complexe somatische en/of psychogeriatrische problematiek. Dat is bijzonder. Over het algemeen hebben psychologen die in de ouderenzorg werken een probleem: ze zijn in dienst van een verpleegtehuis en kunnen vaak geen hulp bieden aan thuiswonende ouderen. Reden: geen financiering. Daarom kunnen ze een deel van hun doelgroep niet bereiken, terwijl veel van deze ouderen de hulp juist goed kunnen gebruiken. Kwetsbare ouderen met cognitieve, emotionele of gedragsmatige problemen die samenhangen met chronische, vaak voortschrijdende aandoeningen of met een stapeling van ouderdomsklachten zijn vaak niet gebaat bij een eerstelijnspsycholoog. Ze horen evenmin thuis…