Log in
In juni publiceerde Bela de Vries Terugdringen van psychisch lijden van ouders en kinderen bij scheiding, waarin zij een brug slaat tussen psychologie en recht. In deze bijdrage vat zij enkele conclusies en aanbevelingen voor psychologen samen. ‘De praktijk laat zien dat zowel ouders als kinderen psychisch lijden en stress ervaren als ouders niet in staat zijn om gezamenlijk tot oplossingen te komen, maar daarvoor hun advocaten of de rechter raadplegen.’ Esther Kluwer reageert.
Bela de Vries

Op 22 december 2003 werd bekendgemaakt dat voor het ‘woord van de week’ de term ‘vechtscheiding’ was gekozen. Onder professionals, scheidende mensen, journalisten, politiek en eigenlijk iedereen, heerste toen de breed gedragen opvatting dat er ‘iets’ moest veranderen om scheidingen die gepaard gingen met intense, frequente, duurzame en ogenschijnlijk op wraak beluste strijd, in te dammen of te stoppen.

Sindsdien is veel gebeurd om het aantal ‘conflictscheidingen’ en ‘blokkadescheidingen’ terug te dringen. (Deze termen hebben mijn voorkeur en elk een eigen definitie en vervangen de term ‘vechtscheiding’). Ten opzichte van 2011 is het aantal van ongeveer 33.500 scheidingen per jaar, waar gemiddeld 70.000 kinderen bij betrokken zijn, iets teruggelopen of afgevlakt (Ter Voert, 2017; 2018). Gezagszaken en kwesties als zorg voor en contact met de kinderen bij moeizame scheidingen liggen echter nog steeds aan de basis van langdurige juridische procedures en chronische ouderlijke strijd.

Niet afgerond

In 2018 vonden in totaal 3.686 verwijzingen plaats, waarvan 1.911 familie- en jeugdzaken en 1.472 strafzaken (Jaarverslag Rechtspraak 2018).1

Prof. dr. Esther Kluwer is bijzonder hoogleraar Duurzame Relaties en Welzijn aan de Radboud Universiteit en tevens verbonden aan de Universiteit Utrecht.

Reageren?
Wilt u reageren op dit artikel? Dat kan via LinkedIn, Twitter (@RedactieDP) of onderaan dit artikel.

1. Jaarverslag Rechtspraak 2018, hoofdstuk 3, Stimuleren van dialoog, https://www.jaarverslagrechtspraak.nl/assets/downloads/Jaarverslag-Rechtspraak-2018.pdf.

2. Jaarverslag Rechtspraak, Jaarverslag 2016, paragraaf 13.3. Doorlooptijden familiezaken rechtbanken en hoven 2013-2016, https://www.jaarverslagrechtspraak.nl/verslag/doorlooptijden-familiezaken

4. Gezamenlijk onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Utrecht en de Academische Werkplaats Kindermishandeling naar de interventie ‘Kinderen uit de Knel’ onder 107 gezinnen met in totaal 142 kinderen (Schoenmaker, 2016).