Log in
Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK), instandhouding, en herstel zijn populaire termen in de communicatie over lichamelijke klachten. Onlangs is SOLK veranderd in ALK (Aanhoudende Lichamelijke Klachten). Lyonne Zonneveld pleit ervoor om ook instandhouding, herstel (en afgeleiden daarvan) los te laten door alternatieven te gebruiken. De aangereikte alternatieven sluiten beter aan bij de beleving van patiënten, kennis en kunde uit de wetenschap en klinische praktijk, en de huidige maatschappelijke ontwikkelingen.
Lyonne Zonneveld

Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK), ‘instandhouding’ en ‘herstel’ zijn populaire termen in de communicatie over lichamelijke klachten. Onlangs is SOLK veranderd in ALK (Aanhoudende Lichamelijke Klachten). In navolging van het acroniem SOLK lijken ook de andere veelgebruikte termen, instandhouding en herstel om revisie te vragen.

Voordat we naar deze termen gaan kijken, analyseren we eerst de communicatieproblemen rondom SOLK. Communicatie heeft een inhouds- en een betrekkingsniveau. We lezen bij Watzlawick et al. (1991, p. 42) over het inhoudsniveau, dat ‘het kan handelen over alles wat communiceerbaar is, ongeacht of de informatie in kwestie waar of onwaar, juist, onjuist of onbepaalbaar is.’ Oftewel naar ‘de inhoud van het bericht’. Over het betrekkingsniveau schrijven Watzlawick et al. (1991, p. 42) dat dit niveau ‘verwijst naar de wijze waarop een bericht moet worden opgevat en derhalve in laatste instantie naar de betrekking tussen de communicerende personen’. Ze stellen hierbij dat ‘betrekkingen