Log in
In de rubriek Veni Vidi Vici wordt per aflevering een onderzoek belicht waaraan de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (nwo) een Veni-, Vidi- of Vici-beurs heeft toegekend. Deze keer een Vici-beurs. Judith Rosmalen, hoogleraar Psychosomatiek aan de Rijksuniversiteit Groningen, kreeg een Vici voor haar onderzoek naar gevoeligheid voor lichamelijke klachten.
Iris Dijkstra

Al jaren doet Judith Rosmalen onderzoek naar SOLK: Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten. Een hele mond vol, en bovendien een lastige term, zegt ze. ‘Ik vind het onderscheid tussen begrepen en onbegrepen lichamelijke klachten nogal gekunsteld. Zoveel verschil is er niet. Bij élke klacht die mensen ervaren speelt zowel een fysiologisch substraat als een belevingscomponent. Altijd. Bij begrepen lichamelijke klachten weten we iets beter waar de klacht vandaan komt en hebben we wat andere aangrijpingspunten voor behandeling. Maar waarom heeft de een meer klachten dan de ander als ze beiden dezelfde aandoening hebben? Dat weten we niet.’

Rosmalen is medisch bioloog en psycholoog. Beide vakgebieden komen samen in het onderzoek waar ze een Vici voor heeft gekregen. In dat onderzoek wil ze nagaan of ervaringen in de kindertijd bijdragen aan veelvoorkomende lichamelijke klachten, zoals buikpijn en hoofdpijn. ‘We weten dat mensen heel verschillend gevoelig zijn voor de ontwikkeling van lichamelijke klachten. Sommige mensen hebben enorme pathofysiologische afwijkingen en nauwelijks