Log in
Het Nederlands Tweelingen Register heeft al ruim dertig jaar ervaring met de opslag van grote hoeveelheden data. Op dit moment beschikt het register over gegevens van tussen de zestig- en zeventigduizend tweelingparen en evenzoveel familieleden. We spreken met biologisch psycholoog Dorret Boomsma, die met het register begon. Over duizelingwekkende hoeveelheden data, hoe je die opslaat, wat je er dan allemaal nog mee moet om ze toegankelijk te houden. En wie nog weet waar alles te vinden is.
Geertje Kindermans

Dorret Boomsma (63) begon ergens in 1987 met het Nederlands Tweelingregister (NTR). Ze is hoogleraar Biologische Psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en kreeg in 2002 de Spinozapremie van NWO. Boomsma wilde destijds in haar promotieonderzoek aan de VU onderzoeken of fysiologische reacties op stress, zoals hoge bloeddruk en een hoog cholesterolgehalte, erfelijk zijn. Om twee- of meerlingen tussen de dertien en twintig jaar te werven voor haar onderzoek, werden mensen uit de burgerlijke stand van de gemeente Amsterdam aangeschreven. Al snel werd duidelijk dat het heel kostbaar zou worden om grote groepen tweelingen te rekruteren voor erfelijkheidsonderzoek. Daarom besloot Boomsma een tweelingenregister op te zetten. Hiervoor benaderde ze mensen uit verschillende gemeenten. Zo werd een groot bestand met gegevens van tweelingen opgebouwd.

De tweede grote groep tweelingen voor het register kon ze werven door een gelukkig toeval. Professor Ko Orlebeke, bij wie Boomsma haar promotieonderzoek deed, woonde naast de directeur van het marketingbedrijf Felicitas. Dat bedrijf bracht jonge ouders ‘de blije