Log in
Als er een Nobelprijs voor de Economie bestaat, wordt het dan niet ook tijd dat er een Nobelprijs voor de Psychologie komt? Die vraag vormde het uitgangspunt voor de redactie van De Psycholoog om als gedachtenexperiment zo’n verkiezing te organiseren. Vier categorieën werden er onderscheiden: ‘Internationaal, postuum’, Internationaal, actueel’, ‘Nationaal, postuum’ en ‘Nationaal, actueel’. En de winnaars zijn…

Inleiding

Sinds 1901 worden er vijf klassieke Nobelprijzen uitgereikt: die voor de Natuurkunde, die voor de Scheikunde, die voor de Geneeskunde of Fysiologie, die voor de Literatuur en die voor de Vrede. Sinds 1969 wordt, op initiatief van de Zweedse centrale bank, ook de Nobelprijs voor Economie uitgereikt.

Als er een Nobelprijs voor Economie bestaat, wordt het dan niet ook tijd dat er een Nobelprijs voor de Psychologie komt? Heeft de laatste economische crisis immers niet aangetoond dat de homo economicus – het mensbeeld van menig econoom dat de mens schetst als een wezen dat zijn behoeften louter rationeel bevredigt – zo realistisch niet is? Lijkt deze crisis niet vooral een vertrouwenscrisis te zijn? En vertrouwen, de smeerolie van al het economische en sociale verkeer, is toch bij uitstek een psychologisch concept?

Overigens ontvingen twee psychologen die dat simpele mensbeeld hebben ontkracht ooit de Nobelprijs voor Economie. Herbert Simon, lang verbonden aan Carneggie Mellon University, won de prijs in 1978. Hij