Log in
Eveline van der Burg Jongmans, gz-psycholoog/ medisch psycholoog bij het Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie, Amsterdam UMC, locatie VUmc.
Geertje Kindermans

‘Er is vooral één cliënt die veel indruk op me heeft gemaakt. Ik werkte in een dorpspraktijk in een relatief dunbevolkt gebied ergens in Nederland. Op een dag kwam een man van middelbare leeftijd binnen. Hij had depressieve klachten en ook zijn huwelijk liep niet goed. Ik behandelde hem voor die klachten, maar het leek niet te helpen, ik kreeg er geen grip op. Dat bespraken we, maar ook dat leverde niet veel op. Ik begreep dat er iets anders speelde waarover hij niet wilde of kon praten. Ik hield rekening met het ergste, misschien had hij in het verleden een trauma opgelopen, of was hij als kind slachtoffer geweest van seksueel misbruik. Daarom was ik heel voorzichtig. Na zo’n zes of zeven gesprekken waarin we niet veel vooruitgang hadden geboekt, zei hij opeens: ‘Ik ben van buiten niet de persoon die ik me voel.’ Toen ging er bij mij een lampje branden. Dat kwam waarschijnlijk ook door