Log in
Als één woord in meerdere artikelen en in diverse gedaanten in dit nummer terugkomt, dan is het ‘evenwicht’.
Vittorio Busato

Dat begint al bij de column van Denny Borsboom die uitweidt over het ataraxia van Epicurus. Borsboom werkt inmiddels al jaren aan het idee dat stoornissen zoals depressie voortkomen uit causale interacties tussen symptomen van die stoornissen in een netwerk. Als symptomen van een stoornis elkaar sterker beïnvloeden, dan kan dat de effecten van externe nare gebeurtenissen versterken, waardoor het symptoomnetwerk zichzelf in stand houdt – volgens Borsboom het wezen van mentale stoornissen.

Lilian Jans-Beken en haar collega’s van de Open Universiteit doen verslag van een longitudinaal onderzoek naar de relaties tussen psychische klachten, psychisch welbevinden en optimisme. Een optimistische blik, zo concluderen zij, lijkt een bijdrage te leveren aan een goede mentale gezondheid – en dus aan een soort van mentaal evenwicht.

Wie kampt met een depressie, is mentaal in disbalans. Yuli Tak, promovenda aan de Radboud Universiteit Nijmegen, doet onderzoek naar een op cognitieve gedragstherapie gebaseerde depressiepreventie-methode: Op Volle Kracht. Deze methode blijkt voor adolescenten niet effectief in