Log in
Serieuze videogames zoals Endeavor en Plan-it Commander en breintrainingen zoals Braingame Brian en Cogmed worden ruim ingezet als therapie voor ADHD. Maar ze zijn niet zo effectief als de makers beweren. ‘Je kunt pas zeker weten wat het e ect is van zo’n training als je ze door een onafhankelijke derde laat testen.’
Suzanne Weusten

De erkenning van alternatieve therapieën voor  ADHD leek vorig jaar in een stroomversnelling te komen toen de Food and Drug Administration (FDA), de Amerikaanse toezichthouder voor voeding en geneesmiddelen, de videogame Endeavor goedkeurde als aanvullende behandeling voor ADHD bij kinderen tussen acht en twaalf jaar. Endeavor, waarbij je met een skateboard tussen hindernissen moet manoeuvreren, verbetert het cognitief functioneren door ‘zintuiglijke prikkels en motorische uitdagingen’, zo prijst fabrikant Akili Interactive Labs het spel aan. Maar dan moesten de kinderen wel vijf dagen in de week vijfentwintig minuten gamen. En dat vier weken lang volhouden.

De FDA keurt niet zomaar een behandeling goed, er moet wetenschappelijk bewijs zijn. En dat was er, zo claimde Akili, die zich vooral baseerde op een studie onder 340 kinderen met  ADHD van de Amerikaanse psycholoog Scott Kollins. Volgens dit onderzoek verbeterde de aandachtsfunctie van de kinderen door