Log in
Blijf je psycholoog als je professioneel een metamorfose ondergaat? In deze rubriek vertellen psychologen over de opmerkelijke carrièreswitch die ze hebben gemaakt. In deze aflevering … Elly Plooij, psycholoog, oud-voorzitter van het NIP
Geertje Kindermans

Het is de laatste aflevering van deze rubriek… Maar op de vraag in hoeverre ze zich nog psycholoog voelen, reageerde geen van de geïnterviewden eenduidiger dan oud-voorzitter van het NIP Elly Plooij. ‘Of ik nog psycholóóg ben? Maar natuurlijk! Ik ben gepromoveerd in de psychologie!’ Ze toont haar proefschrift, dat ze voor de gelegenheid heeft meegenomen: Persoonlijkheid en arousal: een onderzoek naar corticale en autonome functies in relatie tot persoonlijkheid. Nou goed, tuurlijk, maar ze werkte op een gegeven moment niet meer als psycholoog? Ze is toch in de politiek terecht gekomen? En ze werkte als bestuurder? ‘En acht jaar in het bedrijfsleven,’ vult Plooij aan. ‘Maar wie psychologie heeft gestudeerd, is en blijft psycholoog!’

Helder. Toch denkt niet iedereen daar zo over die in deze rubriek heeft gefigureerd. Plooij, gedecideerd: ‘Maar ik wel. Psychologie is mijn basisdiscipline en dat ik als psycholoog verschillende functies heb uitgeoefend, is een ander verhaal.’

Tweede keus

Waarom