Log in
Richard is door de rechter veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijk, een behandelingstraject gedurende die periode en reclasseringstoezicht voor mishandeling en het bezitten van kinderporno. In het kader van de behandeling krijgt hij te maken met systeemtherapeut Francien. Hoofdbehandelaar is Gerda, gezondheidszorgpsycholoog. Francien maakt helaas een fout, die leidt tot een klacht tegen Gerda als hoofdbehandelaar. Is zij verantwoordelijk voor fouten van een uitvoerende behandelaar? Het College van Toezicht oordeelt in deze zaak van niet.
Henk Geertsema

Wat is er gebeurd?

Na een eerder huwelijk hertrouwt Renskei met Richard. Uit het eerste huwelijk heeft Renske drie jonge kinderen. Samen krijgen ze nog een zoontje. Helaas gaat er van alles mis; er is sprake van huiselijk geweld en kindermishandeling. Justitie komt er aan te pas en Richard wordt veroordeeld. Hij gaat meedoen aan een programma gericht op een goede omgangsregeling tussen hem en zijn zoontje. Voor een behandeling komt hij terecht bij Francien, systeemtherapeut. Hoofdbehandelaar is Gerda, gezondheidszorgpsycholoog. In het kader van haar hoofdbehandelaarschap spreekt of ziet zij Richard niet.

Op enig moment stelt Francien een tussenevaluatie op. Daarin schrijft ze onder meer dat er geen persoonlijkheidsproblematiek is waargenomen en dat Richard altijd financieel voor het gezin heeft gezorgd. Hij lijkt te worden getergd door Renske. Francien schrijft verder dat ze bewondering heeft voor Richards vaardigheden om de rust te bewaren en positief te blijven denken. Als behandeldoelen worden genoemd partnerrelatietherapie gericht op samenwerking en goede