Log in
‘Ieder mens doet aan psychologie’ aldus wijlen Bert Duijker, de Amsterdamse psycholoog die ooit verantwoordelijk was voor de indeling van het vakgebied in verschillende subdisciplines. Hoe doen niet-psychologen die dag in dag uit met mensen werken aan psychologie? In deze afl evering Philip Weijerman Uroloog in ziekenhuis Rijnstate
Geertje Kindermans

De uroloog gaat over klachten van de urinewegen, zoals plasklachten, blaas ontsteking, bloed bij de urine, pijn in de nierloge (het gebied waar de nieren liggen, red.) Hij heeft het hele traject in handen: van onderzoek en diagnose tot en met een daadwerkelijke ingreep. Een patiënt wordt vaak door de huisarts naar de uroloog doorgestuurd en die moet vervolgens een diagnose stellen, legt Philip Weijerman uit, uroloog bij ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. ‘Ik analyseer de mogelijke oorzaken en daaruit volgt een plan voor onderzoek. Ik vraag bijvoorbeeld een echo aan of doe een kijkonderzoek van de blaas. En ook voer ik eventuele ingrepen uit.’

In tegenstelling tot wat mensen misschien denken, zijn patiënten niet alleen mannen op leeftijd. Ook jonge mannen komen bij de uroloog en zo’n twintig tot dertig procent is vrouw. Hoewel het een ‘hard medisch’ beroep is, is communicatie een belangrijk onderdeel van het vak. ‘In het begin ben je vooral bezig met zorgen