Lees verder
Schoolpsycholoog, docent en supervisor
Nederlands Instituut van Psychologen

’Het werk van schoolpsychologen is erg gevarieerd. Sommige schoolpsychologen werken op één school, anderen bij samenwerkingsverbanden of onderwijsadviesbureaus. Zelf werk ik sinds een paar jaar als zelfstandig ondernemer. Ik geef trainingen aan docenten op middelbare en basisscholen over sociaal-emotioneel leren en het pedagogisch klimaat. Daarnaast geef ik beleidsadvies aan schoolbesturen en samenwerkingsverbanden om de kwaliteit van het onderwijs te versterken. Ook ben ik docent op de opleiding tot schoolpsycholoog van het vak ‘Samen werken aan sociaal-emotioneel leren op school’ en geef ik supervisie aan schoolpsychologen in spé.

Leraren en schoolleiders komen vaak eerst met een vraag bij mij, ze willen bijvoorbeeld hun gespreksvaardigheden verbeteren voor gesprekken met ouders en kinderen. Ik vraag dan altijd eerst door. Wat is de vraag achter de vraag, waar gaat het in de kern echt om? En wat kunnen we dan gaan doen dat past bij dit schoolteam, de visie en de situatie in de school, deze leerlingen, deze ouders, in deze wijk, op dit moment? Maatwerk dus. Vanmorgen zat ik in een multidisciplinair overleg waarin we met ouders, de schooldirecteur, de leerkracht, de leerplichtambtenaar, een consulent van het samenwerkingsverband en iemand van het wijkteam een plan hebben gemaakt om het onderwijs voor een hoogbegaafde leerling zo passend mogelijk te maken in combinatie met ondersteuning voor thuis. Wellicht gaat deze leerling tijdelijk op een leefgroep wonen voor hoogbegaafde kinderen.

Hierna had ik een overleg met het managementteam van een basisschool over een reken-verbeter-traject, dat gaan we evalueren. Vanmiddag zie ik een supervisant. We gaan wandelen en aan de hand van een vraag of casus haar professionele ontwikkeling bespreken. Vanavond geef ik les aan de opleiding tot schoolpsycholoog. We gaan het over veerkracht hebben, deels aan de hand van Acceptance and Commitment Therapy. Hoe kunnen we leerlingen en leraren de vaardigheden leren om om te gaan met tegenslag?

Het lesgeven en de supervisie vind ik het leukste van mijn werkdag. Volgens mij is het erg belangrijk te weten wie je bent en hoe je om kunt gaan met tegenslag. Ik zou graag zien dat dit wat meer in de schoolcultuur wordt ingebed. Leren in het onderwijs over de kunst van het leven. Via het lesgeven en de supervisie hoop ik schoolpsychologen mee te geven hoe zij leraren daar het beste bij kunnen helpen. Sommige leraren staan daar open voor, anderen willen vooral ‘gewoon aardrijkskundedocent’ zijn. We weten vanuit onderzoek dat als je lekker in je vel zit, je beter tot leren kan komen. En leren kan er dan weer voor kan zorgen dát je lekkerder in je vel zit.’

Werkgroep Schoolpsychologen

De sectie Jeugd van het NIP heeft een werkgroep Schoolpsychologen. Deze werkgroep is actief in het verzorgen van inspirerende bijeenkomsten voor alle psychologen, pedagogen gedragswetenschappers werkzaam in het onderwijs. De werkgroep zorgt dat er op die bijeenkomsten boeiende sprekers komen, die alle deelnemers inhoudelijk op de hoogte houden van specifieke thema’s. Daarnaast vragen zij schoolpsychologen om voorbeelden uit de praktijk te presenteren en vragen ze de deelnemers hoe zij hiermee om kunnen gaan in hun eigen werksetting.

De laatste jaren kwam de werkgroep vooral online bij elkaar en trekken zij zo’n tachtig tot honderd bezoekers per bijeenkomst. De bijeenkomsten gingen bijvoorbeeld over: de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp, het welbevinden van leerlingen en schoolteams, het omgaan met lastig gedrag in de klas en gendervraagstukken in de school.

De werkgroep heeft ook een actieve groep alumni. Afgestudeerde schoolpsychologen wisselen regelmatig met elkaar van gedachten over actuele thema’s zoals een sterke school met een goede onderwijskwaliteit, gelijke kansen of leer- en gedragsvraagstukken.

Meer weten over de werkgroep schoolpsychologen:
www.psynip.nl/secties/sectie-jeugd/werkgroepschoolpsychologen/

Ontdek ons rijke aanbod aan webinars

Het NIP organiseert en ontwikkelt ieder jaar diverse webinars en bijeenkomsten over actuele thema’s. Deze kun je terugkijken via psynip.nl/webinars. Als lid van het NIP bezoek je deze gratis of met korting.

‘Het klimaat verandert: hoe zit het met ons gedrag?’
Hoe kun je mensen motiveren om juist wél aan de slag te gaan en hoe bereik je mensen die hier nog niet zo mee bezig zijn? H et NIP ging samen met psychologen op zoek naar het antwoord op deze vragen.

‘De betrokkenen van de psycholoog’
Mag je informatie over je cliënt geven als Veilig Thuis, de politie of de huisarts belt? Rosalinde Visser, senior beleidsmedewerker ethiek, geeft duidelijkheid.

‘Ruimte voor zingeving in de GGZ’
Hoe ga je om met cliënten die willen weten wat de zin van het leven is? Hoe maak je als psycholoog existentiële thema’s, zoals vertrouwen, vrijheid en autonomie zichtbaar en bespreekbaar? GZpsycholoog Sara Helmink en existentiefilosoof Herman de Neef vertellen je er alles over tijdens dit webinar. Aan de hand van casussen hoor je een existentiële en een psychologische insteek.