Lees verder
Wat is de blijvende impact van corona op ons als psychologen en op ons vakgebied? Welke psychologische lessen kunnen we trekken uit deze corona-tijd en welke kansen kunnen we juist benutten? Vanuit verschillende psychologische disciplines belichten en bespreken we het thema ‘corona: de wereld van morgen’, op dinsdag 29 juni 2021.
Nederlands Instituut van Psychologen

We beloven je deze editie een interessante live-uitzending met vooraanstaande psychologen die het hebben over wat we het afgelopen jaar van de coronacrisis hebben geleerd en vooral: wat we mee moeten nemen naar de toekomst. Onderwerpen als veerkracht, ethiek, wetenschap, beleid en gedrag komen aan bod.

Via een live-chat sta je als deelnemer gedurende de hele uitzending direct in contact met de gasten in de studio. Niet alleen een uitzending om naar te kijken dus, maar ook een om aan deel te nemen!

Programma

19.00 UUR Opening door presentator Jeanneke Scholtens en Monique Rook (directeur NIP)

In gesprek met dr. Richta IJntema, universitair docent Sociale, Gezondheids- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht en dr. Hanneke Visser, Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, werkzaam in het voortgezet onderwijs (met name grootstedelijk VMBO) over veerkracht in het afgelopen jaar. Welke inzichten heeft dit opgeleverd, maar vooral: wat nemen we mee naar de toekomst?

IJntema promoveerde eind 2020 op het fenomeen ‘psychologische veerkracht’: hoe moeten we dat opvatten en hoe kunnen we het versterken? Vragen waar veel organisaties mee worstelen. Visser maakt deel uit van de Corona Expertgroep Schoolpsychologen (NIP), die input geeft aan de ministeries van OCW en VWS op het gebied van corona, onderwijs en jeugdhulp.

Lezing door Prof. dr. Andrea Evers, hoogleraar Gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden, over het spanningsveld tussen wetenschap en beleid. Welke lessen kunnen we hieruit leren voor de toekomst?

Evers is lid van de Wetenschappelijke Adviesraad Corona Gedragsunit voor het vakgebied E-health, gezondheidspsychologie, gezond leven lang volhouden, stress en verwachtingen.

Interview Prof. dr. Rick van Baaren, hoogleraar Gedragsverandering & Maatschappij aan de Radboud Universiteit Nijmegen, oprichter en mede- eigenaar van D&B & Behaviour Change Group, over de werkwijze tijdens opdrachten rond corona. Hoe kun je in korte tijd de beste interventie maken op een vraag? Hoe doe je dat en hoe doe je dat wetenschappelijk?

Van Baarens’ bedrijf doet veel voor de overheid op het gebied van gedragsverandering rond corona.

Rondetafelgesprek over de ethische kant van gedragsbeïnvloeding met consumentenpsycholoog drs. Bart Schutz, drs. Kees Jan van der Boom, klinisch psycholoog en psychotherapeut bij Altrecht en Prof. dr. Rick van Baaren.

Schutz is Chief Inspirational Officer bij Online Dialogue en voorzitter NIP-sectie Sociale en Economische Psychologie. Van der Boom is tevens voorzitter van de NIP Bestuurscommissie Ethische Zaken (BEZ).

21.05 UUR Afsluiting met Hans de Veen (voorzitter algemeen bestuur NIP)

21.15 UUR Einde Livestream uitzending

Presentatie

De presentatie van deze avond is in handen van Jeanneke Scholtens. Als futurist is ze bij uitstek geschikt om ons door deze toekomstverkenning heen te leiden. Met een master in de geesteswetenschappen bespreekt en onderzoekt ze de thema’s waar mens, technologie, wetenschap en filosofie elkaar raken.