Lees verder
Hoogleraar Psychologie en voormalig Decaan van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Henk van der Molen nam op 8 oktober jl. afscheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Hij ontving daarna een Koninklijke Onderscheiding van burgemeester Aboutaleb: Officier in de Orde van de Oranje-Nassau, vanwege zijn grote verdiensten voor de psychologie en het wetenschappelijk onderwijs. Hij stond onder meer aan de basis van vijf nieuwe bacheloropleidingen binnen de EUR, waaronder psychologie. Daarnaast schreef hij (mee) aan meer dan veertig boeken en 220 wetenschappelijke publicaties en hoofdstukken, waaronder het veelgebruikte studieboek Psychologische Gespreksvoering. Ook was hij voorzitter van het NIP van 1995 tot 2003, en daarmee de langstzittende voorzitter tot nu toe.
Nederlands Instituut van Psychologen

Hoe ging het eraan toe op het NIP toen u voorzitter werd?

‘Volgens mij reilde en zeilde de vereniging naar behoren. Ik werd voorzitter van zowel het dagelijks bestuur als het hoofdbestuur. Ik herinner me dat we altijd hele dikke stapels documenten moesten doornemen voor de vergaderingen. Ik was ook bezig alle kikkers in de kruiwagen te houden en de tegengestelde belangen weer bij elkaar te brengen. Maar dat ging allemaal in relatieve harmonie.’

Volgens Rein Baneke, de toenmalige directeur, bent u vooral beroemd geworden tijdens het NIP-congres in 1996 in Maastricht.

‘De titel van dat congres was Psychologen in debat. We lieten voor het eerst psychologen met elkaar discussiëren. Bijvoorbeeld over of je depressies beter kon behandelen met pillen of door te praten. Twee psychologen die een verschillende mening hadden voerden een debat en daarna mochten de bezoekers dat doen. Ik herinner me dat ze daar heel enthousiast over waren. Ik mocht trouwens ook de aftrap van dat congres verrichten. Dat deed ik letterlijk door een voetbal de zaal in schieten!’

Toen u voorzitter van het NIP was, groeide de vereniging van 8500 naar 11.000 leden en werd de Wet BIG geïmplementeerd.

‘Ik herinner me geen grote campagnes om nieuwe leden binnen te halen. Waarschijnlijk groeide het aantal afgestudeerd psychologen toen gewoon. Die implementatie van de Wet BIG was een enorme operatie, de sector Gezondheidszorg had daar het voortouw in.’

Rein Baneke stelt ook dat de goede naam van de wetenschappelijke psychologie in Nederland voor een deel te danken is aan uw inzet voor een goede, wetenschappelijke opleiding en beoefening van de psychologie. Wat waren uw drijfveren?

‘De kwaliteit van de beroepsuitoefening wilde ik verbeteren en bewaken. Het is heel belangrijk dat psychologen verantwoord, professioneel en ethisch handelen richting cliënten.’

Waar bent u terugblikkend het meest trots op?

‘Mijn grootste bijdrage aan de psychologie is het opzetten van de bachelor en master psychologie aan de EUR, samen met Henk Schmidt. Het tweede is dat er bij mijn vertrek als hoogleraar Psychologie aan de Open Universiteit in 2001 een volwaardige psychologieopleiding tot stand kwam. Ik ben ook trots op dat ik samen met mijn promotor Gerrit Lang Psychologische Gespreksvoering schreef in 1984 en dat het nu nog steeds wordt gebruikt in het hoger onderwijs.’

Op de foto: Henk van der Molen ontvangt een Koninklijke Onderscheiding van burgemeester Aboutaleb