Log in
Moet een in muziek gespecialiseerde wetenschapper zelf ook muzikaal zijn en had hij ook musicus kunnen worden? Die vragen komen op bij Henkjan Honing, hoogleraar Muziekcognitie aan de UvA. In het gezin waarin hij opgroeide, musiceerde iedereen. De jongste broer, Yuri Honing, is een internationaal gerenommeerd saxofonist die in 2012 de Boy Edgar prijs won, de belangrijkste prijs voor jazz en geïmproviseerde muziek. Een dubbelinterview over hun gemeenschappelijke achtergrond, de verschillen tussen een wetenschapper en muzikant. ‘Muziek bestuderen en muziek maken heeft níets met elkaar te maken.’
Geertje Kindermans

De familie Honing is met recht een muzikale familie te noemen. Vader en moeder zijn pianist, vader werd daarnaast geluidstechnicus en maakte  muziekopnames, broers Bill en Yuri musiceren en voor hij hoogleraar Muziekcognitie werd, was Henkjan ook muzikant.

Toch aarzelt Henkjan bij de constatering dat hij uit een muzikale familie komt. ‘Ja, nee, nou ja… een muzikale familie in de zin dat muziek heel belangrijk is, zo niet het belangrijkste… maar mijn ouders vonden muziek zo belangrijk, dat ze benadrukten dat je het professioneel vooral niet moest proberen na te streven. De lat ligt zo hoog, het is bijna onmogelijk om dat niveau te halen.’

Takers en feeders

Beide broers lijken die opvatting te hebben geïnternaliseerd. Henkjan heeft zich op een ander terrein begeven, hij verkocht zijn instrumenten en ging met behulp van computers componeren en daarna ging hij de wetenschap in (zie kader ‘Wisselende gereedschapskist’). Yuri is juist doorgegaan in de