Lees verder
Tijdens het wekelijkse spreekuur Beroepsethiek leggen NIP-leden allerlei ethische kwesties rond het werk voor aan Rosalinde Visser, senior stafmedewerker beroepsethiek. In deze editie gaat ze in op het nut van het spreekuur.
Rosalinde Visser

Psychologen die lid zijn van het NIP dragen uit dat zij zich aan de beroepscode houden. Voor cliënten biedt de code inzicht in wat zij van psychologen mogen verwachten. Maar in de dagelijkse praktijk is dat lang niet altijd zo eenvoudig en vanzelfsprekend. Veel professionele relaties zijn complex. En naast de cliënt zijn er vaak ook andere betrokkenen die iets van jou vragen of verwachten. Ook in de loop van een traject kan daarom ineens blijken dat die verwachtingen niet helemaal uitkomen of dat de beroepsethische ‘spelregels’ voorafgaand aan het traject niet helemaal duidelijk waren. En wat doe je als er plots door instanties op aangedrongen wordt om informatie te verstrekken, terwijl het je helemaal niet duidelijk is of dat wel mag en zo ja, hoeveel en op welke manier? Gelukkig is het vaak mogelijk om er dan nog in een goed gesprek met de cliënt uit te komen. Het getuigt ook juist van professionaliteit om op je eigen handelen te reflecteren, met collega’s te overleggen en ook zo nodig excuses te maken en de relatie te herstellen. Maar sommige van zulke situaties zijn ook te voorkomen. Hoe zorg je dat je niet overhaast aan een verzoek om hulp gehoor geeft of informatie deelt?

Veel leden weten het spreekuur gelukkig te vinden. Het kan gaan over allerlei vragen, onduidelijkheden en dilemma’s uit de beroepspraktijk. Ook als je die al in intervisie of met collega’s hebt besproken, een klacht dreigt of is ingediend. Maar ook vóór er een klacht dreigt of is, kan het spreekuur nuttig zijn. Deze tips kunnen alvast helpen om beroepsethische voetangels en klemmen te voorkomen:

  • Neem de tijd om – voordat je aan een behandeling of onderzoek begint – helder te krijgen wie je cliënt is en of er ook andere betrokkenen en/of derden zijn die ook recht hebben op bepaalde informatie. Goed zicht daarop kan veel uitmaken voor je geheimhoudingsplicht.
  • Als je wordt overvallen door een telefoontje met het verzoek om informatie over een cliënt of diens gezin te delen, geef die informatie dan niet zomaar door. Vraag de instantie om concrete vragen toe te sturen en neem de tijd om je dossier erbij te pakken en contact op te nemen met de cliënt. Vooraf ‘tijd kopen’ kan veel haken en ogen achteraf vermijden. Soms ook een klacht.
  • Raadpleeg eens de website van het NIP over beroepsethiek en de beroepscode. Er staat veel informatie op, zoals veel gestelde vragen uit het spreekuur, handreikingen, wegwijzers via psynip.nl/beroepsethiek en terug te kijken webinars via psynip.nl/webinars
  • Toch een vraag of twijfels? Aarzel niet om te bellen. Jullie input met casuïstiek is ook waardevol als feedback uit de praktijk, zodat het NIP de leden zo goed mogelijk kan adviseren.’

Heb je zelf een vraag over de ethische aspecten van het beroepsmatig handelen als psycholoog? Het spreekuur Beroepsethiek vindt altijd op dinsdag plaats van 09:30 uur – 12:30 uur. Via 030 – 820 15 00 (keuze 1) kom je via het informatiecentrum in contact met Rosalinde. Is het (te) druk? Neem dan via het contactformulier contact op: psynip.nl/contactformulier