Log in
Anna heeft een aantal psychische problemen waarvoor zij hulp zoekt bij Vera, psycholoog NIP. Wegens persoonlijke omstandigheden en gezondheidsklachten moet Vera diverse malen een afspraak afzeggen. Valt dit in de categorie ‘kan gebeuren’ of had zij iets anders moeten doen? Het wordt Anna in ieder geval te gortig. Zij dient een klacht in.
Henk Geertsema

In een periode van oktober tot mei van het daaropvolgende jaar moet Vera1 van de 23 afspraken voor een consult er 9 à 10 afzeggen. Wel wordt er steeds een nieuwe afspraak gemaakt, behalve bij de laatste annulering. Het afzeggen van de afspraken en het maken van een nieuwe afspraak gebeurt steeds via WhatsApp. Gedurende dit traject kreeg Anna in januari van Vera een WhatsApp bericht met de volgende inhoud:

L.S. Ben bezig met het oprichten van een Xbedrijf voor mezelf (…) Ik zou voor de administratieve en bv nieuwsbrieven kant wel een slimme, handige hulp kunnen gebruiken, die een centje wil bijverdienen …er moet erg veel genetwerkt worden, digitaal, website onderhouden etc etc …

Als je iemand kent, die graag een centje wil bijverdienen en niet duur is??? Het moet nog opgezet worden, dus er zijn nog geen inkomsten, wel veel investeringen.

Heb je een tip? Iemand, die netjes, gestructureerd is en goed met

1. Voor alle duidelijkheid: ik baseer me alleen op de gegevens, zoals die te vinden zijn in de uitspraak, die onder nummer 18/24 te vinden is op de website van het NIP. De uitspraak is geanonimiseerd. De door mij gebruikte namen zijn verzonnen. Het verslag van de behandeling door het College van Toezicht is onze enige bron. We hebben geen inzage in de stukken, die door de partijen zijn ingebracht.

2. Artikel 107 Voorkómen van verminderd vermogen tot verantwoorde beroepsuitoefening Voor zover mogelijk onderkennen psychologen in een vroeg stadium tekenen die wijzen op zodanige persoonlijke, psychische of fysieke problemen, dat hun beroepsmatig handelen negatief beïnvloed dreigt te worden. Zij roepen tijdig deskundig advies en ondersteuning in om de problemen te voorkomen of te verminderen.

3. Artikel 52 vermijden van het vermengen van professionele en niet-professionele rollen Psychologen vermengen geen professionele en niet-professionele rollen die elkaar zodanig beïnvloeden, dat zij niet meer in staat kunnen worden geacht een professionele afstand tot betrokkene(n) te bewaren of waardoor de belangen van betrokkene(n) worden geschaad.