Lees verder
Het Algemeen Bestuur van het NIP bestaat uit vijf leden met als gezamenlijke taak het besturen en extern vertegenwoordigen van het NIP. Wegens het vertrek van een van onze bestuursleden zijn we op zoek naar een nieuw bestuurslid. Wie zoeken wij?
Nederlands Instituut van Psychologen

Als bestuurslid ben jij een psycholoog met autoriteit en aantoonbare affi niteit met de belangen van psychologen bij de uitoefening van hun beroep. Daarnaast heb je de nodige bestuurlijke ervaring en bestuurlijke sensitiviteit. Je weet wat nodig is om strategische uitgangspunten te beoordelen en visie te ontwikkelen en uit te dragen. Je houdt ook het belang van de vereniging in het oog en bewaakt de balans tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken.

Je bent een teamspeler met als competenties: integriteit, besluitvaardigheid, overtuigingskracht, omgevingsbewustzijn, inlevingsvermogen, onafhankelijkheid, creativiteit, leiderschap en een kritisch zelf-reflecterend vermogen. Het algemeen bestuur wil een goede afspiegeling zijn van het ledenbestand in zowel achtergrondkennis als persoonskenmerken. Gezien de huidige samenstelling zoeken we specifiek een psycholoog uit het werkveld arbeid en organisatie.

Wat ga je doen?

Je ontwikkelt met andere bestuursleden het algemeen strategisch en financiële beleid en bewaakt de voortgang van de uitvoering hiervan. Het Algemeen Bestuur stelt het meerjarenbeleidsplan, de begroting en jaarrekening van de vereniging vast en legt deze ter goedkeuring voor aan de ledenraad. Je onderhoudt contacten met secties, commissies en werkgroepen binnen het NIP en zorgt voor draagvlak voor het gevoerde beleid. Daarnaast geeft het algemeen bestuur vorm aan de werkgeversrol richting de directeur.

Wat wij bieden

Wij bieden een interessante en veelzijdige bestuursrol binnen een collegiaal en informeel bestuur. Je maakt kennis met een breed scala aan onderwerpen en geledingen binnen en buiten het NIP. Het algemeen bestuur wordt inhoudelijk ondersteund door een professioneel bureau met 45 medewerkers. De directeur is voor het algemeen bestuur het directe aanspreekpunt. Het betreft een functie op vrijwillige basis waarvoor je een vaste bestuursvergoeding en reiskostenvergoeding ontvangt.

Meer weten?

De volledige profi elschets van deze functie vind je op onze website: psynip.nl/vacatureab

Vragen over de inhoud van de functie kun je stellen aan Monique Rook, directeur van het landelijk bureau: monique.rook@psynip.nl of 06-81013688

Vragen over de procedure kun je stellen aan Bas Wijffels, bestuurssecretaris: bas.wijffels@psynip.nl of 06-18442174.

Solliciteren?

Stuur jouw cv met motivatie uiterlijk dinsdag 15 juni naar bestuur@psynip.nl. Een selectiecommissie beoordeelt de binnengekomen sollicitaties. Gesprekken met sollicitanten staan gepland in de maanden juni, juli en augustus.