Lees verder
De raad van toezicht van Akwa GGZ bestaat uit een afspiegeling van de verschillende beroepsorganisaties, patiënten- en naastenorganisaties en brancheorganisaties die Akwa GGZ oprichtten in 2018. Welke rol speelt de raad van toezicht binnen Akwa? Een gesprek met oud raadslid Wencke de Wildt en nieuw lid Gert-Jan Prosman.
Nederlands Instituut van Psychologen

Akwa GGZ, ofwel ‘alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg’, is opgericht in 2018 door verschillende partijen, zoals het NIP, de Nederlandse ggz en andere beroeps – en patiëntenorganisaties uit de ggz, om de kwaliteit in de zorg te verbeteren. Het instituut wil een bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbetering van de zorg door het ontwikkelen en onderhouden van kwaliteitsstandaarden (zie ook kader). Daarnaast ondersteunt Akwa GGZ datagedreven leren en faciliteert lerende netwerken. De kwaliteitsraad speelt hierin een belangrijke rol. Daarin zitten afgevaardigden van alle oprichtende partijen, waaronder het NIP, die advies geven aan het bestuur. Daarnaast bestaat ook de raad van toezicht uit een afspiegeling van die partijen. Wencke de Wildt, gz-psycholoog, lid van de raad van bestuur van GGZ inGeest en bestuurslid stichting TOP GGZ, zat sinds de oprichting van Akwa ggz op voordracht van het NIP in de raad van toezicht. Gz-psycholoog Gert-Jan Prosman, directeur Zorg bij I-psy PsyQ en algemeen bestuurslid NIP, neemt het sinds november van haar over.

Wat is precies de rol van de raad van toezicht binnen Akwa GGZ?

Wencke: ‘De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en of Akwa haar rol en maatschappelijke functie uitvoert zoals zou moeten. De raad keurt bijvoorbeeld het meerjarenplan goed en de begroting. Daarnaast is de raad van toezicht een sparringpartner voor het bestuur. Het bijzondere aan deze raad van toezicht is dat hij samengesteld is op voordracht van de verschillende alliantiepartijen. De raad van toezicht heeft in het geheel best een bescheiden rol. Het bestuur bestuurt en de kwaliteitsraad werkt hard aan het voorbereiden van advies. We hebben het bijvoorbeeld over hoe Akwa zich zou moeten bezighouden met ROM (Routine Outcome Monitoring). Omdat je daar vanuit verschillende perspectieven naar kunt kijken, en het ook een gevoelig onderwerp is, was dat een belangrijk onderwerp.’

Gert-Jan: ‘Mooi voorbeeld. Dat is een actueel thema waarbij ethiek ook een rol speelt. Hoe verzamel je data? Wat wil je ervan leren? Hoe kun je de zorg verbeteren met die data?’

Hoe kijk jij terug op jouw tijd als raadslid, Wencke?

Wencke: ‘Ik vond het heel leuk en ik denk dat Gert-Jan het ook heel leuk gaat vinden. Het leuke, en uitdagende, aan de rol is dat je overstijgend moet kijken naar de plannen van Akwa en de maatschappelijke meerwaarde ervan. Aan alles wat gepresenteerd wordt aan de raad van toezicht is al een heel proces vooraf gegaan. Alle partijen hebben input geleverd en met elkaar gesproken. Je moet ervoor waken dat niet allemaal dunnetjes over te gaan doen, omdat de raad van toezicht ook bestaat uit leden met verschillende perspectieven. En je moet er ook voor waken dat je niet enkel vanuit je eigen mening of beroepsgroep naar de plannen kijkt. Dat kan best ingewikkeld zijn. Overigens ligt deze opdracht natuurlijk bij de hele zorg en daar kan Akwa een belangrijke rol in spelen. Als raad van toezicht kijk je eigenlijk steeds: is het veld met dit voorstel geholpen? Verbetert zo de kwaliteit van de zorg? En blijft de zorg tegelijkertijd toegankelijk? Dat is een spanningsveld dat je in de gaten moeten houden.’

Wat zijn jouw ambities Gert-Jan?

Gert-Jan: ‘Boeiende bijdrage, Wencke. In diezelfde lijn zou ik ook aan de kwaliteit in de zorg een bijdrage willen leveren. Hoe wordt het veld in zijn volle breedte geholpen met de nieuwe ontwikkelingen? Wat is het maatschappelijke belang hiervan? Dus als bijvoorbeeld uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een bepaalde behandeling aangepast dient te worden, hoop ik dat Akwa het voor behandelaren toegankelijker maakt dit in de praktijk toe te passen. Op deze manier maak je kwaliteit in de zorg toegankelijker. Als ik daar door mijn rol als raadslid een bijdrage aan kan leveren, zou ik al blij zijn. Daarnaast hoop ik dat de professionals hierdoor ook meer betrokken raken bij de ontwikkelingen van Akwa.’

Wencke: ‘Dat is een herkenbare drijfveer. En inderdaad, niet alleen evidence-based behandelen is belangrijk, wat we als professionals geneigd zijn vooral belangrijk te vinden, maar ook toegankelijkheid, veiligheid en cliëntgerichtheid hebben een invloed op de kwaliteit van de zorg.’

Is er nog iets wat je aan Wencke wilt vragen?

Gert-Jan: ‘Ja. Hoe kun je op de afstand die de raad van toezicht heeft toch dichtbij Akwa blijven?’

Wencke: ‘Als toezichthouder is dat altijd een dilemma. Volgens mij is het belangrijk dat steeds te evalueren en ook te bespreken met het bestuur. De afstand is er nu eenmaal omdat het werk gedaan wordt door het bestuur, de kwaliteitsraad en de medewerkers, maar het is ook belangrijk om als raad van toezicht benaderbaar te zijn als het nodig is om ergens over te sparren. Het helpt denk ik om je eigen achterban goed op de hoogte te houden en regelmatig met het bestuur te evalueren.’

Is er nog iets wat je Gert-Jan wilt meegeven, Wencke?

Wencke: ‘Geniet er ook van! Akwa is een mooie organisatie en plaatsnemen in de raad van toezicht is een mooie rol.’

Gert-Jan: ‘Ik ga mijn tanden erin zetten: ik heb er zin in!’

Kwaliteitsstandaarden
Het NIP is op verschillende wijzen betrokken bij de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden, waaronder de zorgstandaarden, richtlijnen en generieke modules. We vaardigen onze leden, die aantoonbare expertise hebben op dat betreffende onderwerp, af voor werk- en klankbordgroepen, leveren commentaar en dragen zorg voor een zorgvuldig verloop van de autorisatiefase.

Wil jij je ook inzetten voor de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaarden? Mail naar richtlijnen@psynip.nl en geef jouw expertisegebied aan. Zo kun je bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit binnen de beroepsuitoefening van professionals. Je werkt samen in een multidisciplinair team waardoor je jouw kennis en netwerk verbreedt. Onze leden ervaren meewerken dan ook als een leuk, leerzaam en inspirerend traject.

Meer weten?
Kijk op https://psynip.nl/beroepskwaliteit/richtlijnen/