Log in
Over de vraag of wij al dan niet een vrije wil hebben, is het aanbod aan meningen op de filosofische en (neuro)wetenschappelijke markt divers – voor elk wat wils.
Vittorio Busato

Volgens de filosoof Daniel Dennett willen we verantwoordelijk worden gehouden voor wat we doen en vinden. ‘En dat willen we omdat we de dingen willen doen die verantwoordelijke mensen kunnen doen, zoals langetermijnplannen maken, contracten tekenen, leningen aangaan, en beloftes doen waar mensen op vertrouwen,’ zegt hij in dit nummer. ‘We willen competente actoren zijn in de verschillende marktplaatsen van het leven. De echte markten, maar ook de markt van ideeën. Dát is vrije wil: autonoom beslissingen nemen om goede redenen.’

Los van de vraag naar de wenselijkheid ervan: de zorg is zo’n echte markt. Op die markt is het aanbod van betaalde banen aanzienlijk kleiner dan de vraag ernaar. Driekwart van de beginnende psychologen en orthopedagogen in de zorg zou zich uitgebuit voelen, aldus een enquête van het nip en nvo die op 3 januari jl. werd aangehaald in het televisieprogramma De Monitor1. Aan zogeheten werkervaringsplaatsen worden stevige functie-eisen gesteld en voor niet meer dan een