Lees verder
Twee sectiebesturen aan het woord over hun jaarplannen en ambities.
Anne Roos Went, Nicole Gordon, Bart Schutz

Sectie startende psychologen:
‘Wij vertrouwen op de kwaliteiten van masterpsychologen’

2020 omschrijven we allemaal wel als een bijzonder jaar. Ook als het over werk gaat. Er is door de corona-maatregelen veel veranderd in onze manier van werken en er is onrust ontstaan door mogelijke veranderingen in de beroepenstructuur in de toekomst. Als bestuur fungeren we als klankbord. We spelen in op de belangen van startende psychologen en hebben als sectie duidelijke plannen gemaakt over hoe we er in 2021 voor onze leden willen zijn. Hieronder lichten we kort een aantal van onze speerpunten toe.

Meerwaarde

Allereerst zetten we ons in voor de masterpsycholoog binnen de nieuwe bekostiging van de GGZ (Hoofdlijnenakkoord ggz). In ons netwerk zien wij masterpsychologen die met doortastende vragen en een compassievolle houding ontzettend goede zorg leveren. Deze diensten verdienen een declarabele positie in de gezondheidszorg. Nu en in de toekomst. Door deel uit te maken van overleggen en input te geven aan het NIP-beleidsteam zorgen wij ervoor dat de toegevoegde waarde van masterpsychologen duidelijk is en de kwaliteiten van masterpsychologen passend worden ingezet. Tegelijkertijd pleiten we voor meer gz-opleidingsplekken, zodat de kwaliteit van de ggz hoog blijft en starters een kans krijgen zich verder te ontwikkelen.

Passende arbeidsvoorwaarden

Omdat we sterk vertrouwen hebben in de kwaliteiten van masterpsychologen, lobbyen we ook voor passende arbeidsvoorwaarden voor startersbanen. Zo spreken we ons sterk uit tegen werkervaringsplekken en schijnen we licht op de carrièremogelijkheden na het afstuderen. We denken bijvoorbeeld mee over hoe starters als zelfstandig ondernemer aan de slag kunnen, of hoe zij een gz-opleidingsplek kunnen bemachtigen. Daarom gaan we in 2021 aan de slag met het creëren van een overzicht waarin regels en informatie rondom werkervaringsplaatsen en gz-opleidingsplaatsen gebundeld worden, zodat starters een professionele en krachtige onderhandelingspositie kunnen innemen. Op deze manier waarborgen we een sterke positie voor startende psychologen op landelijk niveau.

Daarnaast zullen wij ook in 2021 weer interessante workshops, activiteiten en webinars organiseren. Onze activiteiten zijn er voor alle NIP-leden en onderwerpen variëren van het versterken van specifieke professionele vaardigheden tot zelfontwikkeling en carrièrekeuzes. Tenslotte hebben we een groot netwerk van beroepscoaches uit alle werkvelden die starters ondersteunen bij allerhande vragen.

Door: Nicole Gordon (Secretaris) en Anne Roos Went (PR extern)

Vragen, tips of ideeën?
Neem contact met ons op via startendepsychologen@psynip.nl. Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Volg ons dan op LinkedIn (groep: Startende Psychologen NIP) en Facebook (@nipstartendepsychologen). Als je je aansluit bij onze sectie ontvang je ook de maandelijkse nieuwsbrief.

Sectie sociaal economische psychologie:
‘Wij introduceren de psycholoog als expert op het gebied van positieve gedragsbeïnvloeding in Nederland’

Grootschalige gedragsbeïnvloeding stond niet eerder zó in de schijnwerpers. Als jongste en snelst groeiende sectie binnen het NIP grijpen we dit moment aan om dé experts op dit gebied te profileren: sociaal en economisch psychologen, en aanverwanten. Juist zij weten hoe grootschalige beïnvloeding van gedrag en emoties werken, en ook hoe niet.

In 2021 focussen we ons op vijf speerpunten. Voor ieder speerpunt hebben we heldere doelen en resultaten gedefinieerd, een taskforce gevormd, en één kartrekker uit het bestuur gekozen. Dit zijn de speerpunten.

Profilering

Nederland denkt bij een psycholoog nog te veel aan een therapeut. Wij willen er ook in 2021 voor zorgen dat veel meer mensen, inclusief overheid, het bedrijfsleven en de media, de sociaal en economisch psycholoog leert kennen als de expert op het gebied van positieve gedragsbeïnvloeding. Zo willen we bijvoorbeeld vaker van ons laten horen in de media en zouden we ons ook meer willen mengen in politieke discussies. Met als doel dat de sociaal economisch psycholoog het NIP en de SEP-sectie ook echt ziet als haar club en belangenbehartiger.

Verbinding

Wij geloven in verbinding en samen sterker zijn. Daarom zorgen we dat psychologen uit ons vakgebied en gelijkgestemden elkaar vinden via onze congressen, meet-ups, webinars, enzovoorts. Dat zijn events die inspireren, verdiepen en verbinden tegelijk!

Ethiek

Gedragsbeïnvloeding en ethiek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ter ondersteuning van onze psychologen maken we de NIP-beroepscode toepasbaar op ons werkveld. We helpen ook niet-psychologen (die vaak – onbewust en/of onbekwaam – averechtse interventies toepassen) met externe richtlijnen en ethische codes. We besteden aandacht aan het ethisch kompas van (niet-) psychologen en maken het ‘grijze gebied’ bespreekbaar.

Kennis & ontwikkeling

We willen onze leden een platform bieden waar ze eenvoudig wetenschappelijke inzichten vanuit de sociale en economische psychologie vinden. We weten nog niet precies in welke vorm dat platform er komt. Uiteraard delen we ook zo veel mogelijk kennis tijdens onze netwerksessies, borrels, webinars en overheids- en bedrijfsbezoeken.

Kwaliteit & accreditatie

We moedigen het gebruik van het dienstmerk Psycholoog NIP aan en faciliteren dit ook. Zo stellen we komend jaar een registratie- en accreditatie commissie samen met academici zodat we post-doctorale specialismen kunnen faciliteren.

Naast deze speerpunten is er nog meer waar we aan willen werken. We denken na over hoe we onze studenten en psychologen kunnen helpen op de arbeidsmarkt. We helpen het NIP bij de strijd om psycholoog een wettelijk beschermde titel te maken en we willen de coalitie, oppositie, en toezichthouders nog meer voorzien in hun groeiende vraag naar onze kennis en expertise.

Als jongste sectie hebben we veel ambitie om de status quo te verbeteren. Wij hebben er zin in en gaan ervoor. Want juist psychologen maken het als geen ander mogelijk dat we in deze tijd als maatschappij het beste uit onszelf halen!

Door: Bart Schutz (Voorzitter)

Wil jij ook iets betekenen voor de sectie?
We kunnen alle hulp gebruiken! Stuur een berichtje naar sectiesep@psynip.nl en vertel waar jij je graag voor in zou willen zetten.