Lees verder
Eens in de drie jaar kiest het NIP een nieuwe ledenraad. In 2021 is het weer zover! Er hebben zich inmiddels meerdere NIP-leden kandidaat gesteld. Het is nu aan jou om een keuze te maken. Wie moeten er plaatsnemen in de nieuwe ledenraad? Oud-raadsleden Else Treffers, psycholoog bij GGzE, en Lydia Groeneveld, psycholoog bij Groeneveld Organisatieontwikkeling, leggen uit waarop je moet letten bij het maken van een keuze.
Nederlands Instituut van Psychologen

Waarom is de ledenraad eigenlijk belangrijk voor het NIP?

Lydia Groeneveld

Lydia: ‘Om de achterban, dus alle leden, te kunnen vertegenwoordigen als er beleidsmatige beslissingen worden gemaakt. De aangesloten NIP-leden hebben vaak opbouwende kritiek. En dat is hard nodig in de ledenraad. “Liever in ‘de keuken’ meepraten dan aan de zijlijn toekijken”, is mijn motto.’

Else Treffers

Else: ‘Het algemeen bestuur heeft veel ervaring. Zij kijken naar het beleid vanuit het perspectief van een bestuurder. De ledenraad doet dat meer vanuit de praktijk. Soms is dat anders en die verschillen zijn heel waardevol. In de ledenraad zitten psychologen met verschillende achtergronden en disciplines. Een diverse groep met verschillende perspectieven en daardoor een goede afspiegeling van de psychologen in onze maatschappij.’

Waarop moeten NIP-leden letten bij het stemmen op kandidaten?

Else: ‘De ledenraad is het hoogste besluitvormende orgaan van de vereniging. Daarmee heeft de ledenraad invloed op de positie van psychologen door heel Nederland. We zijn een belangrijke schakel in het behartigen van de belangen van onze leden. NIP-leden moeten stemmen op leden die hun belangen het beste behartigen.’

Lydia: ‘Het is belangrijk om onze beroepsgroep te blijven profileren. Zeker nu stress, burn-out en mogelijke psychische gevolgen van de coronacrisis veel voorkomen én de wachtlijsten voor de ggz maar blijven toenemen. Dit is een maatschappelijk probleem waar het NIP en de leden een grote rol in kunnen spelen. Het is tijd om de krachten te bundelen in een zeer grote vraag naar hulpverlening. Ik vind het belangrijk dat er raadsleden plaatsnemen die ervaring hebben met zowel strategisch als tactisch denken. Ik vind het ook belangrijk dat de ledenraad bestaat uit een diverse groep psychologen en dat er psychologen plaatsnemen die zowel in het bedrijfsleven werken als in de ggz. Denk aan bijvoorbeeld psychologen met een eigen praktijk, arbeids- en organisatiepsychologen of arbeids- en gezondheidspsychologen.’

Wat heeft de ledenraad zoal gedaan de afgelopen jaren?

Else: ‘De ledenraad doet veel op de achtergrond. We hebben bijvoorbeeld meegedacht over het jaarplan van 2021. Waar moet het NIP zich hard voor gaan of blijven maken? En hoe spelen we in op de coronacrisis?’

Lydia: ‘De ledenraad houdt toezicht op het algemeen bestuur. Op strategisch niveau denken we mee over het beleid van het NIP, niet op operationeel niveau. Van meerjarenplan en begroting naar jaarplan met speerpunten en kwartaalrapportages. Sinds kort gebruiken we een soort stoplicht-model om de voortgang van de doelstellingen van het NIP te kunnen monitoren zodat we zo nodig kunnen anticiperen. Als een doelstelling op rood staat, is er meestal nog een knelpunt. Oranje betekent nog in beweging en als het op groen staat, gaat het de goede kant op.’

Else: ‘We hielden ons bijvoorbeeld ook bezig met de missie van het NIP – de samenleving continue veerkrachtiger maken – en hoe die te vertalen naar alle leden, zodat zij er ook echt iets aan hebben.’

Bekijk de kandidaten en breng je stem uit via psynip.nl/ledenraad.
Stemmen kan van 16 januari tot en met 6 februari 2021.