Lees verder

Informatie verkrijgen van de patiënt, symptomen identificeren, patronen herkennen en verschillende psychische stoornissen overwegen: voor clinici is differentiële diagnostiek dagelijkse routine. Toch blijkt uit ervaring dat veel clinici geneigd zijn om vast te houden aan de eerste classificatie waar ze aan denken. DSM-5®: Differentiële diagnostiek helpt bij het vermijden van een tunnelvisie en ondersteunt de clinicus bij het kiezen van de mogelijke DSM-5-classificaties voor iedere patiënt.

Met beslisbomen en controletabellen

Het boek start met zes differentiaaldiagnostische thema’s die men bij iedere patiënt zou moeten overwegen. Hoofdstuk 2 toont 29 beslisbomen die uitgaan van de symptomen van de patiënt. Het laatste hoofdstuk bevat 66 differentiëlediagnostiektabellen om te gebruiken in een later stadium, namelijk zodra er een voorlopige classificatie is vastgesteld. Hiermee kunt u per DSM-5-classificatie controleren of er niets over het hoofd is gezien. Tot slot is achterin de complete DSM-5-classificatietabel opgenomen om zo gemakkelijk de codering op te kunnen zoeken.


 

Bekijk een voorbeeld van een beslisboom uit het boek >>

 


Auteurs

DSM-5: Differentiële diagnostiek is geschreven door Michael B. First, psychiater en redacteur van DSM-IV. De DSM-5 is een publicatie van de American Psychiatric Association (APA). De Engelstalige editie van het handboek verscheen in mei 2013. Deze nieuwe editie van de DSM is het resultaat van een wereldwijd debat tussen honderden psychiaters en experts.Over de

Nederlandse vertaling

DSM-5: Differentiële diagnostiek is de vertaling van DSM-5®: Handbook of Differential Diagnosis. Onder leiding van prof. dr. Michiel W. Hengeveld heeft een grote groep vertalers en experts gewerkt aan de Nederlandse vertaling.

Voor wie?

Dit boek is een gedegen naslagwerk voor clinici en studenten die zich verder willen bekwamen in het betrouwbaar classificeren op basis van de DSM-5.