Lees verder

De DSM-5 wijkt behoorlijk af van de voorgaande editie, de DSM-IV-TR, en het vergt veel studie en oefening voor men goed kan omgaan met het nieuwe systeem. Het DSM-5®: Oefenboek is een instrument om te leren werken met de DSM-5.

Grip op de DSM-5

Het DSM-5: Oefenboek bevat bijna vijfhonderd meerkeuzevragen over het gebruik van de DSM-5 en het toepassen van de classificatiecriteria. De vragen volgen dezelfde indeling als het Handboek. Zo kan de lezer zich per domein oefenen in het classificeren en grip krijgen op de veranderingen ten opzichte van de DSM-IV. In een apart deel worden de antwoorden besproken, steeds voorzien van een duidelijke uitleg.

Over de Nederlandse vertaling

Oorspronkelijke titel: DSM-5® Self-Exam Questions: Test Questions for the Diagnostic Criteria

Vertaling: MedicaMerkus, gesuperviseerd door prof.dr. Michiel W. Hengeveld

Over de DSM-5

De DSM-5 bevat de actuele classificatie van psychische stoornissen. Het biedt een systematische onderverdeling, van de meest voorkomende tot de zeldzaamste stoornissen, met alle bijbehorende criteria. De DSM-5 is een publicatie van de American Psychiatric Association (APA).

Voor wie?

Het DSM-5: Oefenboek is een handig hulpmiddel voor een breed publiek van docenten, studenten en andere professionals in de geestelijke gezondheidszorg die de wijzigingen in de vijfde editie van het Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5®) volledig willen begrijpen.

Dit product is onderdeel van de DSM-5

Het DSM-5: Oefenboek is onderdeel van de DSM-5. Bekijk de volledige beschrijving en alle DSM-5 producten.