Lees verder

Nieuwe editie van het standaardwerk

Het Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5®) bevat de actuele classificatie van psychische stoornissen. Het biedt een systematische onderverdeling, van de meest voorkomende tot de zeldzaamste stoornissen, met alle bijbehorende criteria. De DSM-5 is de opvolger van de DSM-IV(-TR).

De complete DSM-5: voor het eerst in Nederlandse vertaling

Het handboek geeft de complete achtergronden en toelichting bij het classificatiesysteem. Daarin verschilt het van het Beknopt overzicht van de criteria van de DSM-5®. Met het handboek hebt u alle informatie tot uw beschikking om tot een individuele, op de patiënt toegesneden diagnose te komen. Het is voor het eerst dat het complete handboek van de DSM in het Nederlands is vertaald.

Handboek DSM-5 essentieel voor goede toepassing classificatiesysteem

Het DSM-5-Handboek bevat alle informatie om het DSM-classificatiesysteem goed toe te kunnen passen. Deel I van het Handboek geeft aanwijzingen voor het klinische en forensische gebruik van de DSM-5, die essentieel zijn voor een correcte toepassing van het classificatiesysteem. Daarnaast worden de classificaties en bijbehorende criteria zeer uitgebreid toegelicht: onmisbare informatie voor de clinicus die op gedegen wijze wil classificeren. Lees meer in het whitepaper ‘DSM-5: Voor goed gebruik van de Beknopte editie is het Handboek onmisbaar’ van Prof. dr. Jan Swinkels.

Auteurs

De DSM-5 is een publicatie van de American Psychiatric Association (APA). De Engelstalige editie verscheen in mei 2013. Deze nieuwe editie van de DSM is het resultaat van een wereldwijd debat tussen honderden psychiaters en experts. Meer dan tien jaar lang werkten psychiaters en experts wereldwijd aan deze toonaangevende publicatie.

Over de Nederlandse vertaling

Het Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5) is de vertaling van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5®). De vertaalde editie van de DSM-5 is tot stand gekomen in een samenwerking tussen Uitgeverij Boom en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). Onder leiding van prof. dr. Michiel W. Hengeveld heeft een grote groep vertalers en experts gewerkt aan de Nederlandse vertaling.

Met het handboek is de DSM nu voor het eerst integraal beschikbaar in het Nederlands.

Voor wie?

De Nederlandse vertaling van de DSM-5 bedient een zeer ruime doelgroep: voor onder meer psychiaters, psychologen, (ortho)pedagogen, professionals in de ggz, (huis)artsen, verpleegkundigen, psychosociaal werkenden en studenten in opleiding tot deze beroepen is de DSM-5 een onmisbaar handboek.

Verschijningsvorm

Het Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5) is verkrijgbaar als hardcover en als paperback.

Errata

De uitgeverij stelt zich ten doel om correcte en betrouwbare informatie te plaatsen in haar uitgaven. Ondanks onze vakkundige redactie kunnen er kleine fouten in publicaties sluipen. Download op www.dsm-5.nl het pdf-bestand met de correcties voor onjuistheden die mede dankzij oplettende lezers zijn ontdekt in de tweede druk van het Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5®).