Lees verder

Mediërend leren gaat uit van het principe dat iedereen zich kan onwikkelen

Iedereen heeft, ongeacht intelligentie of handicap, altijd ruimte om zich (verder) te ontwikkelen. Mediërend leren gaat uit van dit principe. Deze term uit de positieve ontwikkelingspsychologie is de rode draad in dit basisboek en geeft leerkrachten, begeleiders en hulpverleners een fris perspectief op het opvoeden, begeleiden en onderwijzen van kinderen en volwassenen.

Bij mediërend leren ligt de focus op de persoon, niet de stoornis

In Mediërend leren bepleiten de auteurs dat er oog moet zijn voor het samenspel van de kwaliteiten en de gebreken die een individu bezit. Vestig de aandacht niet langer alleen op de stoornis of het ‘etiket’, maar beschouw de persoon in zijn of haar totaliteit. Begeleid de leerling of cliënt zo dat hij of zij de ruimte, energie en durf heeft om zich te ontwikkelen.

Vernieuwde uitgave Mediërend leren

Deze vernieuwde uitgave bevat diverse uitbreidingen. Zo wordt de relatie tussen de cognitieve vaardigheden, executieve functies en metacognitie beschreven. Tevens biedt het een update van de tools en handvatten, zoals een tool om (spel-)materialen te analyseren ten behoeve van het denkvermogen.