Lees verder
In het café van het ziekenhuis bestellen we koffie en taart. We herhalen wat de dokter gezegd heeft, alsof hardop zeggen het meer waar maakt. Alle testen zijn positief, het gaat goed met me.
Marja Sanders

Het was een zwaar jaar. Diagnose borstkanker, nauwelijks te bevatten. Driekwart jaar chemo, immuuntherapie, een operatie, bestralingen en tot slot hormoontherapie. Deskundige en meelevende werkers boden me in alle rust ruimte voor mijn emoties, gedachten en vragen, overal, in elk fase van de behandeling.

De dag na het laatste ziekenhuisbezoek durf ik de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGZPT) te bellen. Ik wil weten hoe er bij de big omgegaan wordt met herregistratie van mensen die door ziekte langere tijd niet hebben kunnen werken. We nemen mijn gegevens door. De vrouw aan de telefoon zegt dat het goed zal komen, dat ik begrip kan verwachten, er is immers een coulanceregeling. Zij is echter niet degene die de beoordeling zal doen, voegt ze toe.

Ik stuur mijn big-herregistratieaanvraag in. Geef aan hoe ik zorgvuldig, met inachtneming van mijn herstel en het belang van mijn cliënten mijn re-integratie heb ingericht. Ik veronderstel dat dit meegewogen wordt in de beoordeling.

Het antwoord komt snel. Er wordt mij voorgerekend dat ik 7 punten bij- en nascholing tekortkom (de eis is 100 punten) en 363 uren werkervaring (de eis is 4160). Er wordt mij opgedragen hieraan binnen het eerstkomende jaar alsnog te voldoen, om voor de big-herregistratie in aanmerking te komen. ‘Dit komt boven op de eisen van de reguliere herregistratie, dat houdt voor u 6 uur per week extra werk in. U heeft hiermee een zwaarder urenpakket dan de specialisten die zonder aanvullende voorwaarden opnieuw zijn geregistreerd.’ Er wordt niet ingegaan op de reden van mijn werkonderbreking of op hoe ik mijn re-integratie heb ingericht.

Als ik wat hersteld ben van de reactie, ga ik rekenen. De werkonderbreking blijkt niet meegenomen. Als ik dit doorgeef aan de Commissie Registratie en Toezicht (CRT) wordt de fout bevestigd. ‘Per abuis’ is dit niet meegenomen, de uren worden bijgesteld. Ik wijs op het onbegrijpelijke verschil in coulance tussen tien maanden niet kunnen werken door ziekte en vier maanden niet kunnen werken door zwangerschap. Het antwoord is dat de coulanceregeling voor zwangerschap royaler is ‘omdat dat nu eenmaal in de wet is vastgelegd’.

De communicatie met de FGZPT verloopt verder in juridische termen. Ik dien een bezwaarschrift in. Er volgt een onbevredigende online hoorzitting waarin ik me door de aanwezige CRT-leden niet gehoord voel. Uiteindelijk wordt mijn bezwaar op een eveneens juridische toon ongegrond verklaard. Wel wordt gememoreerd dat ik de toon waarop de CRT communiceert teleurstellend vind, dat de commissie zich dat aantrekt en zich voorneemt meer aandacht te besteden aan de menselijke maat in de communicatie. De schrijver laat de kans liggen daar meteen in deze e-mail mee te beginnen.

Er zullen in de toekomst helaas collega’s met vergelijkbare omstandigheden te maken krijgen. Deze collega’s wens ik een waardiger omgang met de regels, met een menselijke maat die meeweegt, met een casus-specifieke beoordeling. Een coulanceregeling die de naam coulance waarmaakt. Met een benadering die onze beroepsgroep waardig is.

Reactie Paul Termaat, voorzitter Commissie Registratie en Toezicht (CRT) van de FGZPT:

We betreuren dat het contact met de CRT voor mevrouw Sanders onprettig is verlopen. Op grond van haar ervaringen zetten we ons ervoor in de toon van onze communicatie te verbeteren.

Het doel van de herregistratie-eisen, opgesteld door ministerie en het College, is om kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid te borgen. De coulanceregeling is bedoeld om zorgverleners die bijvoorbeeld door ziekte niet aan de herregistratie-eisen kunnen voldoen daartoe alsnog in de gelegenheid te stellen, zodat directe uitschrijving wordt voorkomen. De CRT moet zich hierbij wel houden aan regel- en wetgeving, zodat iedere geregistreerde kan rekenen op een gelijke behandeling.

We realiseren ons dat het oordeel over de herregistratie hard kan overkomen, zeker bij ernstige ziekte of andere zware persoonlijke omstandigheden. Wij raden specialisten die verwachten niet te kunnen voldoen aan de herregistratie-vereisten aan zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen. Afhankelijk van uw situatie kunnen we u persoonlijk adviseren.