Lees verder
Mijn dochter wordt al zeven maanden bij mij weggehouden door haar moeder. Al die tijd ben ik op zoek naar een praktische oplossing om dit probleem op te lossen. Omdat dit probleem tot nu toe niet bij de kern aangepakt werd in Nederland en de rest van de wereld geeft dit enorme problemen. Sinds kort ben ik mij bewust geworden dat er een oplossing bedacht is. Het lijkt echter nog niet doorgedrongen te zijn bij psychologen dat zij nu de oplossing kunnen bieden.
Herman Gerards

Ik kwam bij een paar tweedelijns-psychologen en die wisten niets te bedenken om mij te helpen. Gelukkig is de oplossing al bedacht.

In de verenigde staten is dr Craig Childress zeven jaar bezig geweest om de psychologische grondslagen achter ‘Parental Alienation Syndrome’ te ontwaren. De term was bedacht door Richard Gardner in de jaren tachtig,  maar ‘Parental Alienation Syndrome’ zoals deze dat had omschreven was niet gehuisd op een stevige fundering van wetenschap. Daardoor werd het niet serieus genomen en afgedaan als pseudo-wetenschap. Het was goed dat er onder woorden was gebracht dat er ‘iets’ was, maar er werd niet precies bij verteld wat er precies aan de hand was.

Door het fenomeen nu te onderbouwen met gangbare psychologische wetenschap heeft Childress ervoor gezorgd dat de reguliere psychologie ermee aan de gang kan. Er is wel veel kennis voor nodig om het probleem te diagnosticeren en aan te pakken: een therapeut moet kennis hebben van hechting, persoonlijkheidsstoornissen en systeemtherapie.

Dankzij Childress kan er nu door een psycholoog een wetenschappelijk onderbouwde diagnose gesteld worden van het kind. Als het kind bepaalde gedragingen vertoont, wordt daarmee aangetoond dat er sprake is van psychische kindermishandeling.

Simpele diagnose
Gebaseerd op een dergelijke DSM-diagnose kunnen dan verdere maatregelen genomen worden. Als je nu ziet wat er aan de hand is met ouders die jarenlang hun kinderen niet zien en dat je nu weet dat de diagnose redelijk simpel vastgesteld kan worden, is het ongelofelijk om te zien hoe rechters, jeugdzorg, advocaten, mediators, de kinderbescherming etc met z’n allen de kern van het probleem over het hoofd zien: een psychopathologische ouder.

Er wordt in dat opzicht dan gesproken over zaken als Attachment Based ‘Parental Alienation’, splitting, role reversal, transgenerational transferance of childhood trauma en borderline/narcisme. Nu rest alleen de vraag: welke psychologen kunnen ons ouders waarvan het kind wordt weggehouden helpen om de diagnose duidelijk te maken in de rechtbank en hoe laat kunnen ze vandaag beginnen? Leest allen alstublieft het boek Foundations van dr Childress en laten we de kinderen bevrijden!

zie ook: https://www.facebook.com/watch/?v=695235643971587