Lees verder

Arkin biedt hoogwaardige geestelijke gezondheidszorg in een grootstedelijke omgeving. De organisatie omvat 12 onderdelen die samen het hele spectrum van de GGz beslaan. Van preventie en GGz-basiszorg tot specialistische psychiatrie en verslavingszorg en van forensische en intensieve zorg tot reclasseringstoezicht en spoedeisende hulp.

De expertise die alle 12 onderdelen in huis hebben, vult elkaar aan en versterkt elkaar. Samenwerking met cliënten, naasten en partners en stakeholders om ons heen staat centraal binnen onze zorgverlening. Niet voor niets draagt onze strategische koers de titel ‘Samen sterk in de stad’.

Arkin wil cliënten helpen de regie over hun leven te herwinnen. Dit doen we door ons vakmanschap in te zetten. Die zetten we niet alleen in bij het behandelen van verslaving, depressies, trauma’s of ernstige psychiatrische aandoeningen, maar ook door ons in te zetten voor preventie en zichtbaar te zijn in de wijk. Daarbij gaan we altijd uit van een stapsgewijze aanpak. Dit betekent kortdurende zorg als het kan en langerdurend en hoogfrequent als het nodig is.