Lees verder
Als klinisch psycholoog en P-opleider houdt Maie el Boushy zich bij Arkin bezig met de postmasteropleidingen van psychologen. Arkin streeft naar een ontwikkeltraject op maat voor iedere werknemer. De gz-opleidingsplekken bij de ggz-instellingen zijn schaars vanwege beperkte subsidie door de overheid. El Boushy kan zich daarover verbazen: “Je wilt toch ook dat er voldoende chirurgen gecertificeerd zijn?”

De inhoud van deze pagina is afkomstig van derden en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie van De Psycholoog.

Het ministerie van Volksgezondheid wijst op regionale basis opleidingsinstellingen aan die de psychologenberoepsopleidingen verzorgen voor de geestelijke gezondheidszorg. GGZ-instelling Arkin werkt hiervoor samen met RINO Amsterdam. Afgestudeerde psychologen kunnen er onder andere hun BIG-registratie halen. Het gaat dan om het theoretische deel van de opleiding; het praktijkdeel wordt gedelegeerd aan de P-opleider van een erkende praktijkopleidingsinstelling, zoals Maie el Boushy dat is bij Arkin. Sinds september 2005 is ze er Opleider Psychologen en verantwoordelijk voor uitvoering en coördinatie van de P-opleidingen (de P verwijst naar psychologie, psychotherapie en praktijk). Het gaat hierbij dus alleen om opleidingen die tot de noodzakelijke BIG-registratie leiden. Daarnaast is er nog de Arkin Academy, waar medewerkers een uitgebreid aanbod van cursussen en training kunnen vinden om kennis op te doen en de deskundigheid te bevorderen. ­

Krachtige bron

De combinatie van opleider en patiëntenzorg – El Boushy is zelf klinisch psychologe – bevalt haar goed. Arkin is door fusies groot en breed georiënteerd geworden, waardoor veel mogelijkheden zijn ontstaan voor de diverse disciplines. El Boushy voert de sollicitatiegesprekken voor de opleidingen, evalueert de voortgang van de opleidelingen, overlegt met de raad van bestuur over het aantal plekken dat nodig is, en natuurlijk wordt veel tijd besteed aan de inhoud en kwaliteit van de praktijkopleiding. “We gaan hier voor een opleidingsroute op maat. Eentje die voldoet aan alle gestelde eisen, uiteraard. Het doel is altijd om de beste kwaliteit aan psychologen af te leveren voor de beste mogelijke patiëntenzorg.

Ik werk met een team van negen praktijkopleiders die zijn gekoppeld aan verschillende specialismen. Binnen Arkin behandelen we bijna alle doelgroepen als het gaat om geestelijke gezondheidszorg: verslavingsproblematiek, persoonlijkheidsstoornissen, eetstoornissen, PTSS, angst- en stemmingsstoornissen, et cetera. Dat maakt dat we ook een divers aanbod aan opleidingen en specialisaties kunnen verzorgen. Een dergelijk geïntegreerd opleidingsaanbod is een krachtige bron van kennisoverdracht en verbinding.”

De diepte in

De gz-opleiding maakt je een breed opgeleide generalist. Bij Arkin kun je twee jaar de diepte in bij verschillende specialismen met verschillende methodieken. “Dat is niet voor alle instellingen weggelegd”, zegt El Boushy. De vraag naar opleidingsplekken is dan ook groot. Helaas geldt dat niet voor het aantal dat beschikbaar is. “Het Capaciteitsorgaan heeft geraamd dat op grond van de te verwachten zorgbehoefte in de toekomst het aantal opleidingsplekken voor gz-psychologen verdubbeld zou moeten worden. Maar als je ziet dat we voor 2023 maar 20 plekken hebben, terwijl er ruim 150 externe en 130 interne sollicitanten zijn, dan valt daar nog wel wat te verbeteren. Nu doet iedereen z’n best om mensen bij te scholen en te zorgen voor voldoende tools en begeleiding, maar de vraag is natuurlijk hoe je als ggz-instellingen de krachten zou kunnen bundelen om de overheid te bewegen voor meer capaciteit te zorgen.”

Wurggreep

Maar net als veel zorgverleners zitten de psychologen feitelijk in een wurggreep. Je laat de patiënten nu eenmaal niet in de steek, beaamt ook El Boushy: “Het veld lost het wel op. Wij doen veel aan de bijen nascholing van masterpsychologen die zonder BIG-registratie bij ons binnenkomen. Idealiter wil je natuurlijk eerst bevoegd zijn als gz-psycholoog en ontwikkel je je daarna verder. Nu moeten masterpsychologen vaak aan het werk zonder dat ze in het register zijn opgenomen. Bij Arkin gaan ze dan aan de slag onder begeleiding van een behandelaar die wel geregistreerd is en bovendien tuchtrechtelijk aansprakelijk. Maar ideaal is dat zeker niet. Hoe meer psychologen immers zelfstandig kunnen werken, hoe meer zorg we kunnen leveren!”

Het veld lost het wel op; wij doen veel aan bij- en nascholing van masterpsychologen

Van tak naar tak

Als je eenmaal bij Arkin werkt, zijn je kansen om in de opleiding voor gz-psycholoog en ook voor klinisch psycholoog te komen wel veel groter dan wanneer je extern bent. El Boushy: “Van alle geïnteresseerden maken interne sollicitanten inderdaad de meeste kans. Voor de gz-opleiding hebben we voor dit jaar vijftig interne sollicitanten uitgenodigd en kunnen we er maximaal zes van buitenaf vragen. Kortom: in de organisatie zijn je opleidingskansen groter en kun je ondertussen werken aan deskundigheidsbevordering als psycholoog. Overigens kunnen psychologen, als ze drie jaar geregistreerd staan, zelf ook weer een rol spelen in de opleiding. Kennisoverdracht is niet alleen nodig, maar ook zeer bevredigend! Daarbij kun je binnen de Arkin-boom van tak naar tak springen of combinaties maken van de verschillende specialismen. Dat verbreedt je blikveld en zorgt voor variatie en voldoening in je werk. Tevens maak je deel uit van de vakgroep psychologen. Ik zou daarom willen zeggen: neem gerust eens contact op voor een oriënterend gesprek over de mogelijkheden binnen onze organisatie.” www.werkenbijarkin.nl/interesse