Lees verder
Hoe komt het dat sommige leiders uit de bocht vliegen? Zit dat in hun karakter of spelen werkomstandigheden ook een rol? In Zweden deden ze er onderzoek naar. 
Iris Dijkstra

Dat de sfeer bij De Wereld Draait Door niet altijd even prettig was, weten we intussen. ‘Komt door de hoge werkdruk die nu eenmaal hoort bij een dagelijkse talkshow,’ klonk het ter verdediging. Maar bij andere dagelijkse talkshows lijkt het er (gelukkig) een stuk minder verhit aan toe te gaan. Zegt destructief leiderschap dan toch vooral iets over de persoon? Of speelt de aard van het werk ook een rol?

Daar hebben Zweedse psychologen longitudinaal onderzoek naar gedaan. Ze vroegen 784 managers in hoeverre ze op het werk stress ervoeren, en relateerden dit aan hun leiderschap. Dat kon passief destructief zijn (zich afwachtend/laf opstellen dan wel onzeker/onduidelijk zijn over de eigen rol), of actief destructief (zich arrogant en onredelijk opstellen, veeleisend zijn en dreigende taal uitslaan).

Wat bleek? Ervaren stress op het werk hield geen enkel verband met actief destructief leiderschap, en slechts beperkt verband met passief destructief leiderschap een halfjaar later. Zo hield de mate waarin conflicten op het werk werd ervaren er geen enkel verband mee, en werkten ervaren werkdruk en rolverwarring alleen afwachtend/laf leiderschap in de hand.

Nee, dan persoonlijkheid: zowel agreeableness als neuroticisme bleken een halfjaar later met zowel passief als actief destructief leiderschap samen te gaan. Hoe neurotischer en hoe minder agreeable, hoe destructiever.

Slecht nieuws dus voor leiders die de bullebak uithangen. Met stress op het werk heeft hun gedrag namelijk niets te maken.

Bron: Tafvelin et al. (2022). Why do leaders engage in destructive behaviours? The role of leaders’ working environment and stress. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 00, 1–16 https://doi.org/10.1111/joop.12413

Beeld: KieferPix/Shutterstock.com