Lees verder
In rijke westerse landen weten ze wel weg met de big five-persoonlijkheidstest. Maar in hoeverre is deze test ook toepasbaar in armere landen?
Iris Dijkstra

Wat moeten we aan met de Big Five persoonlijkheidstest – de test die het menselijk functioneren tot vijf overzichtelijke eigenschappen reduceert? Lang werd aangenomen dat deze test wereldwijd toepasbaar is omdat uit onderzoek steeds weer dezelfde vijf kenmerkende eigenschappen rollen voor iemands functioneren: extraversie, vriendelijkheid, zorgvuldigheid, emotionele stabiliteit en openstaan voor nieuwe ervaringen. Maar klopt dit wel?

Nee, zegt een groep onderzoekers uit Colombia, Frankrijk, Amerika en Australië. De toepasbaarheid van de Big Five is vooral onderzocht in rijke westerse landen. Wie de persoonlijkheidstest bij mensen in ontwikkelingslanden afneemt, vindt (deels) andere resultaten. Kunnen mensen anoniem een vragenlijst invullen op internet, dan laten ze grofweg dezelfde vijf eigenschappen zien. Neem je dezelfde test face-to-face af, dan komen die eigenschappen veel minder goed naar voren. Vooral de vragen die zorgvuldigheid en vriendelijkheid zouden moeten meten, geven een onduidelijk beeld.

De onderzoekers analyseerden de resultaten van onderzoek in 23 midden- en lagelonenlanden, verspreid over de hele wereld. In totaal waren bijna driehonderdduizend mensen betrokken. Een duidelijke verklaring voor het verschil in uitkomst tussen de internetonderzoeken en de interviews hebben de onderzoekers niet. Hoe dan ook lijkt het oppassen geblazen met de afname van de Big Five in ontwikkelingslanden. Wellicht is de Big Five toch minder groot dan gedacht.

Bron: Laajaj, R. et al. (2019). Challenges to capture the big five personality traits in non-WEIRD populations. Science Advances, 5: eaaw5226. 10 July 2019.