Lees verder
Hoe krijg je het voor elkaar dat mensen in de supermarkt afstand van elkaar houden? Een belangrijke vraag in dit coronatijdperk. In Amsterdam doen ze er onderzoek naar.
Iris Dijkstra

Wie boodschappen doet, ontkomt niet aan mensen die snel iets voor je neus uit het schap grissen, tegen je opbotsen of in de rij voor de kassa te dicht achter je gaan staan. Niet handig, in deze tijd. Aan de Universiteit van Amsterdam bedachten ze daarom een experiment, uitgevoerd in een -supermarkt in Veldhoven. Op verschillende dagen werden hier diverse maatregelen getro­en: deelnemers kregen koekjes of chocola als beloning voor hun pogingen afstand te houden, stickers en/of pijlen gaven de gewenste looprichting en wachtplekken voor de kassa aan, en/of de deelnemers waren vrij om al dan geen winkelwagentje mee te nemen.

Ruim 4200 mensen namen aan het experiment deel. Zij droegen tijdens het boodschappen doen een sensor die de afstand tot andere bezoekers mat. De klanten aan wie een beloning in het vooruitzicht was gesteld, bleken na afloop gemiddeld met minder personen binnen de anderhalve meter te hebben gebivakkeerd dan klanten aan wie geen beloning was beloofd. Ook de markering van looproute en wachtplekken voor de kassa deed ertoe: de markering zorgde gemiddeld voor minder contacten binnen de anderhalve meter dan zonder bewegwijzering. Het al dan niet verplicht meenemen van een boodschappenkarretje maakte – verrassend genoeg – niets uit.

Klanten belonen voor hun goede gedrag en ze via pijlen en stickers door de supermarkt loodsen lijkt dus een prima strategie om de coronacrisis het hoofd te bieden. Temeer daar klanten de bewegwijzering kunnen waarderen en korter de anderhalvemetermaatregel overtreden als ze weten dat ze voor afstand houden worden beloond. Nu nog een gezond alternatief voor die chocola.

Bron: Tanis, C.C. et al. (2021, October 13). Practical behavioural solutions to COVID-19: Changing the role of behavioural science in crises. https://doi. org/10.31234/osf.io/q349k

Beeld: V.Lawrence/shutterstock.com