Lees verder
Wie als leidinggevende in de publieke sector zijn personeel tot grote prestaties wil verleiden, moet resultaten centraal stellen. Én sturen op cultuur.
Else de Jonge

Resultaatgericht management heeft een positief effect op de verrichtingen van medewerkers in de publieke sector. Dat stellen onderzoekers aan de RUG en de IE University Madrid. Zij baseren hun conclusie op een onderzoek bij 105 Nederlandse gemeenten en wel onder ambtenaren van de afdelingen Burgerzaken aldaar. Als managers van deze afdelingen heldere resultaatafspraken maken met hun personeel – denk aan productiecijfers, klantbeoordelingen en specifieke kwaliteitseisen – en die resultaten ook monitoren, heeft dat een positief effect op de extrinsieke motivatie van de medewerkers en leidt dat tot verbeterde prestaties. Intrinsieke motivatie zou juist positief te beïnvloeden zijn met cultuuraspecten als gemeenschappelijke doelen, zelfstandigheid en ontwikkelmogelijkheden voor medewerkers in de vorm van trainingen en cursussen.

De onderzoekers zien hun resultaten als support voor New Public Management. Verdedigers van die managementfilosofie vinden dat men in de publieke sector, net als bij winstgeoriënteerde organisaties, moet denken in termen van producten en klanten en dat men zuinigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid als basiswaarden dient te omarmen. Dit onderzoek bij gemeentes zou uitwijzen dat de publieke sector inderdaad floreert bij zo’n bedrijfsmatige aanpak. Enkel focussen op resultaten is echter onvoldoende; als aandacht voor een goede bedrijfscultuur achterwege blijft, kan dat de positieve effecten van resultaatgerichtheid weer tenietdoen.

Bron: Van der Kolk, B. et al. (2018). The Impact of Management Control on Employee Motivation and Performance in the Public Sector. European Accounting Review. doi.org/10.1080/09638180.2018.1553728