Lees verder
Veel psychische klachten beginnen in de adolescentie en daarom ligt het voor de hand om juist in deze levensfase flink in te zetten op primaire preventie. Een mindfulnesstraining in de brugklas is echter geen goed plan.
Annemarie Huiberts

Het myriad-project (My Resilience In Adolescence) is een representatief Engels onderzoek, uitgevoerd op ruim 80 middelbare scholen onder meer dan 8000 leerlingen in leeftijden van 11 tot 13 jaar. Tegen de verwachting in bleek een mindfulnesstraining geen positiever effect te hebben op de psychische weerbaarheid van leerlingen dan een reguliere training in sociaal-emotionele vaardigheden. Vervolganalyses moesten uitwijzen of de mindfulnesstraining bij subgroepen misschien wèl een gunstiger uitkomst heeft. Het tegendeel bleek het geval. Leerlingen met milde psychische klachten in de mindfulnessgroep hadden in vergelijking tot leerlingen in de reguliere trainingsgroep tot een jaar na de training gemiddeld een lager welbevinden en meer depressieve klachten.

De onderzoekers vermoeden dat de mindfulnesstraining leidt tot een verhoogd bewustzijn van negatieve gedachten en gevoelens, maar onvoldoende handvatten biedt om daarmee om te gaan. Voor kwetsbare jongeren lijkt een meer intensieve interventie gewenst.

Ook relatief jonge leerlingen deden het in de mindfulnessgroep slechter, waarschijnlijk omdat zij nog niet beschikken over de metacognitieve vaardigheden die mindfulness vereist.

Het lijkt daarom slim met mindfulness te wachten tot adolescenten wat ouder zijn en meer zelfreflectie hebben. Bovendien verdient het aanbeveling de training op vrijwillige basis aan te bieden: met alleen gemotiveerde leerlingen zijn de beste resultaten te verwachten.

Bron: Montero-Marin, J. et al. (2022). School-based mindfulness training in early adolescence: what works, for whom and how in the MYRIAD trial? Evidence Based Mental Health, 25: 117-124. Doi: 10.1136/ebmental-2022-300439

Beeld: Fototaras / Shutterstock.com